Aankomende evenementen

VAB is een vereniging van afgestudeerde voedingsmiddelentechnologen die hun opleiding in het Friese land gevolgd hebben. De vereniging is opgericht in 1906 te Bolsward door de eerste afgestudeerden van de Zuivelschool. Werd er op deze school in eerste instantie alleen aandacht aan de zuivel besteed, later was dit aan alle takken van de voedingsmiddelenindustrie. De naam het VAB stond dan ook oorspronkelijk voor Vereniging van Afgestudeerden Bolsward. Tijdens de verhuizing van de opleiding van Bolsward naar Leeuwarden is het VAB gefuseerd met de verenigingen van afgestudeerden uit Leeuwarden en Groningen. Uit deze fusie is de vereniging van afgestudeerden van het Van Hall instituut (nu Van Hall Larenstein)ontstaan, met de naam Aristaeus.

Het VAB is een ondervereniging van Aristaeus en richt zich nog steeds met haar activiteiten voornamelijk op de voedingsmiddelenindustrie. Aangezien er in Leeuwarden veel veranderd is, staat de vereniging nu ook open voor afgestudeerden van het Van Hall Instituut die niet specifiek voedingsmiddelentechnologie gestudeerd hebben, maar zich wel aangetrokken voelen tot / thuis voelen bij deze bedrijfstak.

Op 8 maart 2013 is tijdens de algemene leden vergadering besloten dat de ondertitel van het VAB veranderd van Vereniging Afgestudeerden Bolsward in Voeding Als Basis.

© Copyright - Het VAB