Beste leden,

Sinds onze laatste nieuwsbrief is er veel gebeurt. Met trots kunnen wij zeggen 5 mensen te hebben gevonden die zich willen inzetten voor het VAB. Een introductie vinden jullie later in deze nieuwsbrief. Om te zorgen dat iedereen zijn/haar functie volledig kan bekleden en de oude bestuursleden afscheid kunnen nemen, wordt er een ALV georganiseerd op 21 juli 2021 om 19:30.
Naast dat wij graag de nieuwe enthousiastelingen inslaan, is er natuurlijk ook nog veel te bespreken over de jaren 2019 en 2020.
Een evenement op locatie lukt helaas nog niet. Daarom zal deze ALV via teams plaatsvinden. Voor de inloggegevens zie de nieuwsbrief van 8 juli.

 

Om deze ALV een leuke afsluiter te geven is er aansluitend een bingo gepland.
Opgave kan via een mail. Na opgave wordt er een mail verstuurd met een bingokaart.

Agenda ALV 21 juli

 1. Opening
 2. Vaststelling agendapunten
 3. Mededelingen
 4. Bespreking notulen
 5. Commissies
 6. Afsluiting bestuursjaren 2019 & 2020
  a. Financieel overzicht 2019 & 2020
  b. Begroting 2021
 7. Bestuursverkiezing
  a. Wisseling bestuur

  Aftredend
  Dirk-Jan Huizing – Voorzitter
  Martine Woldman – Penningmeester
  Dieuwertje Slijkerman – Secretaris

  Aantredend
  Dieuwertje Slijkerman – Voorzitter
  Piet Grin – Penningmeester
  Louise Verdonk – Eerste secretaris
  Kelly van den Berg – Tweede secretaris
  Margje van der Velde – Hijlkema – Algemeen lid

  b. Stemmingsronde
  c. Benoeming

 8. Toekomstvisie
 9. Rondvraag
 10. Vaststelling volgende vergadering
 11. Afsluiting
 12. Bingo