Laatste afgelopen Evenementen

Algemene Leden Vergadering 21 juli 2021

Microsoft Teams

Agenda ALV 21 juli Opening Vaststelling agendapunten Mededelingen Bespreking notulen Commissies Afsluiting bestuursjaren 2019 & 2020 a. Financieel overzicht 2019 & 2020 b. Begroting 2021 Bestuursverkiezing a. Wisseling bestuurAftredend Dirk-Jan […]

VAB Inspiratiedag 2020

De Agnietenberg Haersterveerweg 23, Zwolle

Het programma ziet er als volgt uit: 14:00 uur – Ontvangst + koffie 14:30 uur – Lezing Roy Bolscher 15:15 uur – Pauze 15:30 uur – Lezing Gea Stevens 16:15 […]

Jaarvergadering

van der Valk Zwolle Nieuwleusenerdijk 1, Zwolle