Laatste afgelopen Evenementen

Lustrum Reholitas

Dit jaar viert studievereniging Reholitas haar 25 jarig bestaan met een lustrum feest. Dit vieren zij graag met ook de oud studenten oud Bolsward end daarom delen wij graag deze uitnodiging met […]

Algemene Leden Vergadering 21 juli 2021

Microsoft Teams

Agenda ALV 21 juli Opening Vaststelling agendapunten Mededelingen Bespreking notulen Commissies Afsluiting bestuursjaren 2019 & 2020 a. Financieel overzicht 2019 & 2020 b. Begroting 2021 Bestuursverkiezing a. Wisseling bestuurAftredend Dirk-Jan […]

VAB Inspiratiedag 2020

De Agnietenberg Haersterveerweg 23, Zwolle

Het programma ziet er als volgt uit: 14:00 uur – Ontvangst + koffie 14:30 uur – Lezing Roy Bolscher 15:15 uur – Pauze 15:30 uur – Lezing Gea Stevens 16:15 […]