Beste leden,

Sinds onze laatste nieuwsbrief is er veel gebeurt. Met trots kunnen wij zeggen 5 mensen te hebben gevonden die zich willen inzetten voor het VAB. Een introductie vinden jullie later in deze nieuwsbrief. Om te zorgen dat iedereen zijn/haar functie volledig kan bekleden en de oude bestuursleden afscheid kunnen nemen, wordt er een ALV georganiseerd op 21 juli 2021 om 19:30.
Naast dat wij graag de nieuwe enthousiastelingen inslaan, is er natuurlijk ook nog veel te bespreken over de jaren 2019 en 2020.
Een evenement op locatie lukt helaas nog niet. Daarom zal deze ALV via teams plaatsvinden. Voor de inloggegevens zie de nieuwsbrief van 8 juli.

 

Om deze ALV een leuke afsluiter te geven is er aansluitend een bingo gepland.
Opgave kan via een mail. Na opgave wordt er een mail verstuurd met een bingokaart.

Agenda ALV 21 juli

 1. Opening
 2. Vaststelling agendapunten
 3. Mededelingen
 4. Bespreking notulen
 5. Commissies
 6. Afsluiting bestuursjaren 2019 & 2020
  a. Financieel overzicht 2019 & 2020
  b. Begroting 2021
 7. Bestuursverkiezing
  a. Wisseling bestuur

  Aftredend
  Dirk-Jan Huizing – Voorzitter
  Martine Woldman – Penningmeester
  Dieuwertje Slijkerman – Secretaris

  Aantredend
  Dieuwertje Slijkerman – Voorzitter
  Piet Grin – Penningmeester
  Louise Verdonk – Eerste secretaris
  Kelly van den Berg – Tweede secretaris
  Margje van der Velde – Hijlkema – Algemeen lid

  b. Stemmingsronde
  c. Benoeming

 8. Toekomstvisie
 9. Rondvraag
 10. Vaststelling volgende vergadering
 11. Afsluiting
 12. Bingo

Beste leden,

Door de drukte met de splitsing helaas een latere aankondiging, maar daarom niet een minder interessant evenement.

Op 1 november hebben wij het genoegen twee sprekers uit onze eigen vereniging te ontvangen:

Roy Bolscher – Afgestudeerd in 1996 en mede-eigenaar van Bolscher meer dan vlees. Hij zal ons gaan vertellen over innovatie en ontwikkelingen in de vleesindustrie, maar dan uit het perspectief van zijn bedrijf

Gea Stevens – Afgestudeerd in 1998 en verkozen in 2018 door het blad VMT tot kwaliteitsmanager 2018 en na jaren voor Royal Friesland Campina te hebben gewerkt, is zij sinds dit jaar zelfstandig ondernemer.
Door Gea zullen wij de wondere wereld van voedselveiligheidsnormen worden ingenomen. Zij gaat ons vertellen over wat er zoal bij het praktisch implementeren van een norm om de hoek komt kijken.

Aansluitend aan de presentatie van Gea zal het bestuur uitleg geven hoe het staat met de splitsing van het VAB en Aristaeus.

Voor dit evenement hebben wij voor een centrale locatie gekozen:
De Agnietenberg
Haersterveerweg 23
8034 PJ Zwolle

Het programma ziet er als volgt uit:

14:00 uur – Ontvangst + koffie
14:30 uur – Lezing Roy Bolscher
15:15 uur – Pauze
15:30 uur – Lezing Gea Stevens
16:15 uur – Voortgang splitsing het VAB en Aristaeus
17:00 uur – Borrel
17:45 uur – Diner
19:30 uur – Afsluiting

De kosten voor dit evenement bedragen voor leden en introducées € 20,-
Voor leden van SV. Reholitas vraag wij een bijdrage van € 10,-

Aanmelden kan vanaf nu via het Aanmeldingsformulier op onze VAB-website.
Reholitas leden kunnen zich aanmelding via bestuur@hetvab.nl

Wij verheugen ons op een inspirerende dag en rekenen op uw komst!

Hartelijke groeten en graag tot 1 november!

Het VAB-bestuur