SAVE THE DATE: Ons najaar event zal plaats vinden op woensdag 5 oktober. Wij starten dit event bij Hazeleger kaas b.v. Korte introductie van Hazeleger kaas b.v.:Hazeleger Kaas werd in 1922 als zelfstandig familiebedrijf opgericht. In het begin startten wij met het venten van kaas langs de deuren. Rond 1930 zijn we ook begonnen met het rijpen en verkopen van hele kazen. Voor het rijpen hadden wij de beschikking over een eigen kaaspakhuis. Toen er tijdens het venten steeds meer vraag kwam naar verpakte plakjes kaas en stukjes , besloten wij om het roer om te gooien.Zo groeiden wij uit tot een modern bedrijf dat zich dag in dag uit toelegt op het snijden en verpakken van kaas. Daarbij verpakken we voor vele bekende kaasmerken kaas in uiteenlopende verpakkingen die vervolgens de hele wereld over gaan. In 2018 hebben wij een nieuwe verpakkingslocatie geopend waarmee wij klaar zijn voor de toekomst.Voorlopig programma:14:30 Aankomst Hazeleger b.v. te Barneveld15:00 Presentatie en rondleiding Hazeleger kaas b.v.17:00 Aankomst tweede locatie, lezing18:00 Diner19:00 BorrelEr zijn geen onbeperkte plaatsen beschikbaar dus geef u snel op: https://forms.gle/eWdCWL4KN86w5vUm7 

Op 1 november hebben wij het genoegen twee sprekers uit onze eigen vereniging te ontvangen:

Roy Bolscher – Afgestudeerd in 1996 en mede-eigenaar van Bolscher meer dan vlees. Hij zal ons gaan vertellen over innovatie en ontwikkelingen in de vleesindustrie, maar dan uit het perspectief van zijn bedrijf

Gea Stevens – Afgestudeerd in 1998 en verkozen in 2018 door het blad VMT tot kwaliteitsmanager 2018 en na jaren voor Royal Friesland Campina te hebben gewerkt, is zij sinds dit jaar zelfstandig ondernemer.
Door Gea zullen wij de wondere wereld van voedselveiligheidsnormen worden ingenomen. Zij gaat ons vertellen over wat er zoal bij het praktisch implementeren van een norm om de hoek komt kijken.

Aansluitend aan de presentatie van Gea zal het bestuur uitleg geven hoe het staat met de splitsing van het VAB en Aristaeus.

Voor dit evenement hebben wij voor een centrale locatie gekozen:
De Agnietenberg
Haersterveerweg 23
8034 PJ Zwolle

Het programma ziet er als volgt uit:

14:00 uur – Ontvangst + koffie
14:30 uur – Lezing Roy Bolscher
15:15 uur – Pauze
15:30 uur – Lezing Gea Stevens
16:15 uur – Voortgang splitsing het VAB en Aristaeus
17:00 uur – Borrel
17:45 uur – Diner
19:30 uur – Afsluiting

De kosten voor dit evenement bedragen voor leden en introducées € 20,-
Voor leden van SV. Reholitas vraag wij een bijdrage van € 10,-

Aanmelden kan vanaf nu via het Aanmeldingsformulier op onze VAB-website.
Reholitas leden kunnen zich aanmelding via bestuur@hetvab.nl

Wij verheugen ons op een inspirerende dag en rekenen op uw komst!

Hartelijke groeten en graag tot 1 november!

Het VAB-bestuur 

Beheert kwaliteitssystemen w.o, ISO 22000,draagt bij aan de verdere internationale uitrol. Auditeert leveranciers en adviseert traders team alsook klanten met een dienstverlenende instelling. Communicatief vaardig,- liefst één tot twee vreemde talen-, assertief en transparant.
Uitdagende positie in een dynamische organisatie,- specialist in sourcing en supply van zuivel grondstoffen en ingrediënten -,  met carrière mogelijkheden en perspectief. Vandaar deze vacature i.v.m. doorstroming van de huidige medewerker
 
Nadere informatie in te winnen bij:
 
Dick Weijenberg
Technical Director
Interfood BV
 
Bij voorkeur na 18.00 uur op tel nr. 06.515.211.54

De student dient te voldoen aan de volgende punten:

 • afstuderen binnen de gestelde tijd; vierjaar,
 • een gemiddelde voor de behaalde cijfers van 7 of hoger en
 • medewerking verlenen aan de z.g. bijzondere activiteiten ten dienste van de studievereniging of de school (p.r.).

De Sonnema prijs commissie heeft dit jaar besloten om deze prijs toe te kennen aan Mw Ing. Ester Keijbets. Tijdens de diploma-uitrijking van 2 juli werd de prijs (zijnde 500 Euro) door de voorzitter Ing. IJ. Velzeboer aan haar overhandigd. Na de diploma- en prijs-uitrijking was er nog een gezellige borrel in het Grand Cafe van de School.

 

Na deze herkenbare filmpjes gingen we op pad de brouwerij in. Eerst een bezoek aan de brouwzaal. Een grote ruimte met roestvrij stalen ketels. Hier wordt in 6 uur een compleet brouwsel van 85 hl gemaakt. Dat er geen bier te zien zou zijn was natuurlijk te verwachten, maar er is ook niks van te ruiken. Er wordt ons een kleine blik in de proceskamer gegunt, en we zien de grote torens van de waterzuivering, die het afvalwater voor 80% zuiveren, waarna het naar de waterzuivering van Enschede gaat. Dan volgt een bezoekje aan de filtratie ruimte. Nadat het bier 2 weken heeft gegist, en daarna 1 week een nagisting heeft ondergaan wordt hier het gist van het bier gescheiden. We lopen verder langs de aorta van de brouwerij, waar alle belangrijke leidingen langs lopen zoals het bronwater, leidingwater en bier en komen bij het laboratorium. Hier wordt de kwaliteit in de gaten gehouden, en de giststam bewaard en opgekweekt. In het lab wordt met behulp van apparatuur bepaald of het bier aan de eisen voldoet, maar het is toch het proefteam dat bepaald of het bier aan de hoge (smaak-)eisen van Grolsch voldoet. Op weg naar de verpakkingshal, komen we een maquette van de brouwerij in lego tegen. Zo hebben we even overzicht van waar we zijn, en hoe we lopen, de hele rondleiding is 2 km lang. Nu komen we bij de vullijnen. Rijen lege flesjes worden gecontrolleerd, en zo nu en dan wordt er eentje richting glasbak verwezen. De flesjes die wel door de controle komen worden in een caroussel snel gevuld en gesloten. Die dan weer in een lange rij opweggaan naar een krat om op weg te gaan naar de consument. Tenslotte nemen we nog even een kijkje in het magazijn, waar het pils niet langer dan 3 dagen blijft staan en de speciaalbieren na een week vertokken zijn. De brouwerij hebben we nu bekeken, nu is het tijd om ook een glaasje te proberen. En dat kan natuurlijk ook in de cafe’s waar we begonnen zijn.

We verlaten de brouwerij en de meesten gaan mee richting lunch in "Het wapen van Beckum". Tijdens deze lekker lunch is er weer voldoende tijd om bij te praten en andere leden te leren kennen. De lunch loopt wat uit waardoor de vergadering wat laat begint. Door een beetje snel te vergaderen hopen we nog wat tijd in te lopen. Rob legt de huidige finacieele situatie uit, er worden VAB-speltjes uitgereikt door IJsbrand, Co laat de stand van zaken weten omtrend het honderdjarig bestaan, en door Gerben-Jan worden we op de hoogte gebracht van de aankomende ontwikkelingen van de website. Als we zo de vergadering door lopen hebben, vertelt Greetje ons waar de verschillende workshops worden gehouden. 

De eerste workshop die ik volg gaat over allergenen. We zijn met zeven deelnemers, en kunnen zo lekker makkelijk interactief deze workshop volgen. We bespreken even wat voor reactie kunnen optreden bij een allergie. Welke producten uitgesloten zijn van etiketering en welke allergenen vermeld moeten worden. Als we weten welke allergenen vermeld moeten worden moet er gekeken worden of ze in de receptuur voorkomen, dan wel als sub-ingredient van een van de ingredienten in het product zitten. Welke allergenen kun je uit je product verwijderen door je receptuur aan te passen, en wat zijn de risico’s van kruisbesmetting. Probeer kruisbesmetting te voorkomen door de manier van opslag, in aparte ruimtes of aparte lijnen met allergenen te werken, en zorg dat het personeel goed opgeleid is met betrekking tot allergenen. Na deze analyse en mogelijk aanpasisng van het productie proces kan bepaald worden welke allergenen apart vermeld moeten worden op het etiket, en welk niet omdat ze al duidelijk in de namen van de ingredienten voorkomen. Of dat er een extra aanduiding als "bevat mogelijk sporen van …" aangebracht moet worden bij kans op kruisbesmetting.

De tweede workshop betrof tracking en tracing. Hier ging het er voornamelijk om hoe kun je de tracking en tracing van de goederen die jemagazijn binnenkomen, verwerkt worden en het magazijn weer verlaten beter traceren waar ze vandaan komen en waar ze naar toegegaan zijn. Zodat er in geval van een recall snel gehandeld kan worden en er maar een minimale hoeveelheid product teruggehaald moet worden. Een van de methodes die gebruikt kan worden is een streepjes/barcode. Dit gecombineerd met een electronisch bericht vereenvoudigd de inslag en voorkomt fouten bij het invoeren van de gegevens. Door tijdens het productieproces van de ingaande producten de barcode te scannen kan er makkelijk in ene computersysteem bijgehouden worden welke grondstoffen er gebruikt worden. Aan het eind van de productielijn wordt dan een nieuwe barcode gemaakt die op de goederen wordt aangebracht. Het orderpicken kan nu ook gecontroleerd woren omdat de magazijnmedewerker het product dat hij uit de stelling haalt moet scannen. Komt de scan niet overeen met het gewenste prodcut dan kan er een waarschuwwing worden gegeven. Is het wel het goede prodcut dan kan er een electronisch bericht opgesteld worden voor de afnemer en weet deze al welke goederen met welke barcode hij binnenkort zal ontvangen. En omdat iedereen de barcode inleest is de kans veel kleiner dat er door een type fout een product niet getraceerd kan worden.

Dat waren 2 interessante uren, maar de hoogste tijd voor een drankje. Tijdens het borreluurtje wordt er weer lekker genetwerkt en net als de rest van de dag met oude bekende en minder bekende gesproken over van alles en nog wat. Rond half zeven staat het buffet klaar, zitten de muzikanten klaar en gaan we aan tafel. Er staat een heerlijk stampottenbuffet op ons te wachten. Eenvoudig, maar ook erg lekker. Er volgt ook nog een nagerechten buffet, en dan wordt het tijd om naar huis te gaan. Er moet tenslotte een eind aan zo’n leuke dag komen.

Voortgang fusie met VVA Larenstein

We zijn inmiddels enige tijd onderweg in het verkennen en concretiseren van de voorgenomen fusie tussen onze vereniging en VVA Larenstein uit Velp. De contouren van de nieuwe vereniging beginnen te ontstaan en het wordt daarom tijd dat we jullie bijpraten en verder meenemen in het fusieproces.

Er is een raamdocument gemaakt, dienende als fundering voor de samenwerking tussen de twee alumniverenigingen en Van Hall Larenstein. Dit document is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief en geeft inzicht in de globale ambities die we onszelf gesteld hebben. Het vertrekpunt hierbij is op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke doelen. Met de uitkomst van deze zoektocht hebben we het fundament gelegd voor de vereniging.

Een van de ambities is een sterke verbinding tussen de alumnivereniging en de hogeschool en haar studenten. Daar is door de hogeschool per 1 januari 2018 invulling aan gegeven door het benoemen van Martin Wijnia als alumni-officer van de hogeschool. Hiermee hebben wij één aanspreekpunt en een sterkere binding met en dieper bereik binnen de hogeschool. Martin heeft lijntjes naar de verschillende domeinen van de school. Per domein heeft een medewerker het alumnicontact in zijn of haar portefeuille gekregen. Het is niet langer een bijzaak voor de hogeschool.

De jurist van de hogeschool heeft de statuten van VVA Larenstein en van ons geïntegreerd naar een gezamenlijke variant wat als vertrekpunt dient voor de nieuwe vereniging. Deze stukken zijn nog niet definitief en daarom nu ook nog niet bijgevoegd. Wanneer je hierin graag wilt meedenken, dan betrekken we je graag. Neem in dat geval contact op met een van de leden van de fusiecommissie.

We hebben stevige ambities. We willen een actieve en professionele vereniging neerzetten waarin diverse activiteiten worden ontplooid. Een vereniging die zichtbaar is, zowel online als offline, voor alumni, studenten, de hogeschool en het werkveld. Dit betekent dat we naast het bestuur professionals willen inzetten die werken aan kwalitatief goede content en events. We moeten waarde gaan leveren voor onze leden en overige stakeholders, zodat die stakeholders ook bereid zijn hiervoor een bedrage te (blijven) leveren.

Nu het fundament en het casco van de vereniging staat, zijn we gestart met de inrichting. Er is een eerste verdiepingssessie geweest waarin we zaken concreet maken. Wat is ons mission statement, welke strategie hanteren we daarbij en hoe gaat ons bekostigingsmodel eruit zien. Maar ook praktische zaken over de inrichting van het bestuur en de omgang met de vermogensinbreng van de verenigingen zijn besproken. Hier worden stappen gemaakt. Deze conceptuitwerking wordt binnenkort besproken met de voorzitter van het college van bestuur van de hogeschool, vervolgens vindt er een tweede werksessie plaats om feedback te verwerken en verdere uitwerkingen te realiseren.

Het doel is om te werken naar een besluit dat aan de aanstaande Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd. Hierbij delen we vooraf de uitwerkingen zoals we die nu aan het vormgeven zijn. De te beantwoorden vraag zal zijn of we per nieuw schooljaar als gezamenlijke vereniging naar buiten kunnen treden. Onder één naam. Feitelijk vragen we om toestemming om de fusie door te zetten. De juridische fusie voorzie ik nu per 1 januari 2019. Wanneer er redenen voor zijn kunnen we in de aanstaande ledenvergadering besluiten tot het inlassen van een vergadering in het najaar om dit besluit formeel te nemen.

De fusiecommissie bestaat namens Aristaeus op dit moment uit Kai Kikkers, IJsbrand Velzeboer, Michel Tol en ondergetekende. We werken er hard aan om de nieuwe vereniging op de rails te zetten, zodat vele jaren aan de bestaande historie kunnen worden toegevoegd. We hopen dat jullie met dezelfde hoge verwachting uitkijken naar onze nieuwe alumnivereniging! Mocht je vragen, commentaar of suggesties hebben dan horen we graag je!

Tot ziens op de aanstaande ledenvergadering.

Namens het bestuur en de fusiecommissie,

Gerben Donker
Voorzitter Aristaeus

Op de site is het nu mogelijk om de eigen gegevens aan te passen. Ook is het bij de eigen gegevens mogelijk door het wel of niet plaatsen van een vinkje, gegevens wel of niet zichtbaar te maken voor ander leden. Standaar zijn alleen naam en afstudeerjaar zichtbaar, de rest van de gegevens is nite voor de leden te zien.

En dan als laatste is er de mogelijkheid om andere leden te zoeken. Waar zijn je oud klasgenoten? hoe gaat het met je ex-collega? of werkt je stagebegeleider nog steeds bij dat bedrijf? Vul voor-, achternaam of afstudeerjaar in, en druk op de zoekknop. Voor de lijst met resultaten staat een bekijk knop. Met een klik op deze knop kun je de gegevens zien die dit lid zichtbaar gemaakt heeft. Mocht het email adres niet zichtbaar zijn, dan kun je via de site wel een emailtje sturen. Door op de site je berichtje te typen, wordt er een emailtje gestuurd naar deze persoon.

Ik hoop spoedig ook de mogelijkheid tot het aanmelden voor activiteiten toe te voegen, maar dat is nog even hard werken. (voor ingewijden in de informatica: de mySQL-database accepteerd mijn insert opdrachten niet)

Om deze ALV een leuke afsluiter te geven is er aansluitend een bingo gepland.
Opgave kan via een mail. Na opgave wordt er een mail verstuurd met een bingokaart.

Agenda ALV 21 juli

 1. Opening
 2. Vaststelling agendapunten
 3. Mededelingen
 4. Bespreking notulen
 5. Commissies
 6. Afsluiting bestuursjaren 2019 & 2020
  a. Financieel overzicht 2019 & 2020
  b. Begroting 2021
 7. Bestuursverkiezing
  a. Wisseling bestuur

  Aftredend
  Dirk-Jan Huizing – Voorzitter
  Martine Woldman – Penningmeester
  Dieuwertje Slijkerman – Secretaris

  Aantredend
  Dieuwertje Slijkerman – Voorzitter
  Piet Grin – Penningmeester
  Louise Verdonk – Eerste secretaris
  Kelly van den Berg – Tweede secretaris
  Margje van der Velde – Hijlkema – Algemeen lid

  b. Stemmingsronde
  c. Benoeming
   

 8. Toekomstvisie
 9. Rondvraag
 10. Vaststelling volgende vergadering
 11. Afsluiting
 12. Bingo