Carien Vermeu en Jan van DelftOmdat de productie vrijdags al vroeg stopt was er een snelle lunch geregeld. Jan van Delft, Manager Operations, leidde ons met behulp van een Power Point presentatie snel door de geschiedenis van het bedrijf, die al begon in 1967. Snackbar Piet Duivenvoorde raakte geïnspireerd door de loempia’s die de Chinese restaurants serveerden en breidde hiermee zijn assortiment in de snackbar uit. Al snel maakte hij onder de naam Duif Convenience Food ook loempia’s voor collega snackbars en in 5 jaar tijd groeide de productie naar zo’n 10.000 stuks per dag. Dit betekende een overgang van ambachtelijk naar industriële productie.
Sinds 1991 is het bedrijf onderdeel van de Wessanen Groep. In de loop van de tijd is een aantal snackproducenten overgenomen en sinds 1998 is de naam Duif officieel verdwenen uit de bedrijfsnaam. Toch kent vrijwel iedere Katwijker (en waarschijnlijk nog ver darbuiten) het bedrijf nog als Duif.
 
In 2000 is het bedrijf ingrijpend gemoderniseerd, vanaf dat moment werden de loempia’s niet meer handmatig gevouwen maar deden vouwmachines hun intrede. Waar eerst tientallen dames dagelijks 7.000 loempia’s per persoon vouwden, staan nu inpakmachines die alle 60 varianten automatisch invouwen. Alleen op de inpakafdeling is nog relatief veel handwerk te zien.
 
Beckers heeft de bereiding van de loempia’s vrijwel volledig in eigen huis. Tijdens de rondleiding zagen we enorme kooien met witte kool, die door de teler al van de kern is ontdaan. Ook wortel en ui zijn belangrijke grondstoffen. En waar het vlees van over de hele wereld wordt aangevoerd komen de groenten, tot genoegen van de akkerbouwers onder ons, uit Nederland. Na het verkleinen van de groenten worden deze volgens recept op een lopende band gestort en door een stoomblancheur geleid. Deze blancheur komt uit in de mengafdeling, waar aan het groentemengsel de kruiden worden toegevoegd en de vulling wordt gemaakt.
 
Het deeglapje waar de loempia zijn vorm aan ontleend mogen we, blijkt ons, geen pannenkoek noemen, dat is een flens. Het beslag hiervoor wordt centraal aangemaakt en naar de verwerkingsafdeling gepompt. Daar worden ze op trommelovens gebakken en direct gevuld. De kleine loempia’s komen in een rechthoekige flens, de grotere in een ronde.
 
Het machinaal vouwen heeft op de verdeling van het aantal fte’s behoorlijke invloed gehad. Het aandeel vrouwelijke werknemers is sinds de invoering van de automatische vouwers danig teruggelopen, van 80 naar 20 %.
 
Met ongeveer 100 fte in 3 ploegendienst maken de medewerkers van Beckers rond 700.000 loempia’s per dag, goed voor een productievolume van 7.500 ton per jaar.
 
Snack loempia's van Beckers bij de koffieHet was bijzonder om te mogen rondkijken in het bedrijf, dat door eigen vindingen de overgang van handmatig naar volledig machinaal heeft kunnen maken. de rondleiders namen alle tijd en gaven uitgebreid antwoord op de vragen. Na afloop van de rondleiding mochten we nog genieten van koffie, en uiteraard kregen we hierbij iets lekkers uit eigen huis. Het moet gezegd: al kijk je er eerst wat vreemd tegen aan, koffie met een mini loempia is een prima combinatie. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:

• 14.00 uur – Ontvangst
• 14.30 uur – Presentatie Yama Products BV & Het Umami verhaal door Managing Director Chih Sung Ma
• 15.30 uur – Pauze
• 15.45 uur – Presentatie Japanse keuken door Yama Culinaire Chef Arjan Siemerink
• 16.45 uur – Pauze
• 17.00 uur – Algemene Ledenvergadering
• 18.00 uur – Kookworkshop onder leiding van Yama Culinaire Chef Arjan Siemerink
• 19.30 uur – Diner
• 21.30 uur – Afsluiting

Locatie: Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR Vianen
T (0347) 37 88 88
https://www.miele.nl

 
Introductie Yama Products: https://www.yama.nl/nl/
 
Yama Products is een familiebedrijf en bestaat al 50 jaar. Yama positioneert zich als een smaakspecialist en partner in Aziatische sauzen, seasonings, dressings en umami ingrediënten.
Smaak is wat food famous maakt. Smaak is complex en gaat veel verder dan ‘lekker’. Het omvat de hele beleving van ingrediënten, toepassingen en consumeren. Naast de basissmaken zoet, zout, bitter en zuur verrijkt de Japanse keuken ons met de ‘heerlijkheid’ umami. Umami is het kloppend hart van Yama. Het is de extra dimensie die gerechten zo bijzonder maakt.

 

Agenda VAB Ledenvergadering:

1.      Opening door de voorzitter, ing. Albert Kooistra
2.      Ingekomen stukken, Ledenadministratie en Mededelingen, ing. Uyen Bui
3.      In te brengen agendapunten
4.      Notulen van de algemene ledenvergadering van  16  september 2017
5.      Financieel verslag door de Penningmeester  ing. Douwe Brouwer
6.      Verslag kascontrole commissie
7.      Bestuurswijziging: aftredend leden:
Anita Spannenburg
Douwe Brouwer
Stephen Bark

8.      Benoeming nieuwe bestuursleden
9.      Informatie fusie tussen VVA Larenstein & Aristaeus
10.     Toekomst Het VAB
11.     VAB Zomerevent Juni 2018
12.     Rondvraag
13.     Sluiting

De notulen van de algemene ledenvergadering van 16 september 2017 krijgt u doorgestuurd begin maart.

Wij verheugen ons op een inspirerende dag en rekenen op Uw komst!

Hartelijke groeten en tot 23 maart!

Het VAB bestuur

Workshop ‘Allergenen en productiebedrijven binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie’

Op 25 november gaat de Europese Etiketteringsrichtlijn gelden. Deze richtlijn heeft als doel om allergische consumenten te beschermen door het voorschrijven van etiketteringseisen met betrekking tot allergenen. Voor de meeste productiebedrijven binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie heeft dit de nodige consequenties.

In de workshop gaan we in op de vraag voor welke producten deze richtlijn geldt en welke producten hiervan vrijgesteld zijn. Vervolgens bespreken we welke ingrediënten in de zin van de Warenwet een allergeen zijn, of allergenen kunnen bevatten. 
In de Warenwet worden twaalf allergenen genoemd. Deze allergenen dienen duidelijk op het etiket van de desbetreffende producten vermeld te worden. Hierdoor kan een consument voor aankoop van een product kijken of allergenen in het product aanwezig zijn.

Veel bedrijven vragen zich af wat hen nu te wachten staat. De gevolgen van de invoering van de Europese Etiketteringsrichtlijn zijn afhankelijk van de producten die binnen het bedrijf geproduceerd worden. Dit aspect zal in de workshop nader toegelicht worden. 
Tot slot besteden we in de workshop aandacht aan de manier waarop allergenen op de juiste manier op de verpakking vermeld dienen te worden.

Mariëlle Cleophas
trainer adviseur LSBL-Services

Workshop ‘ongediertebestrijding’

De workshop wordt verzorgd door dhr Frank Cleophas. Frank werkt als zelfstandig consultant voor de levensmiddelenindustrie. Het in opdracht uitvoeren van certificatie audits volgens BRC en IFS standaarden is een onderdeel van zijn bedrijfsactiviteiten. Daarnaast is hij gediplomeerd ongediertebestrijder.

De workshop bestaat globaal uit drie delen. Als eerste zal ik een inleiding geven over het meest voorkomende ongedierte in de levensmiddelenindustrie: knaagdieren, insecten en voorraad-aantasters. Waar komen ze voor? Waarop duidt de aanwezigheid van bepaalde insecten? Wat is beter: bestrijden of oorzaken wegnemen? 
Ook zal ik aan de hand van de BRC-4 standaard ingaan op de eisen die gesteld worden aan beheerssystemen voor ongedierte. Wat zijn hierbij de valkuilen? 
Tot slot wil ik uitleggen hoe ik dergelijke systemen beoordeel en op welke manier ik productielocaties toets op de aanwezigheid van ongedierte.
Tijdens de workshop zal ik een aantal tastbare voorbeelden van ongedierte, sporen van ongedierte en bestrijdingsmiddelen laten zien. Deze voorbeelden worden ter beschikking gesteld door Musca Opleidingen en Trainingen.

Workshop ‘Gebruik van barcodes als hulpmiddel bij Tracking & Tracing’

Deze workshop wordt verzorgd door dhr. Ing. Mark Schouten, sales manager bij Methec bv. In 1962 is het huidige Methec onder de vlag van elektrotechnische groothandel Brinkman & Germeraad ontstaan als gespecialiseerde werkmaatschappij om invulling te geven aan de toenemende vraag naar industriële automatiseringsoplossingen. Methec heeft al ruim 40 jaar ervaring met optimalisatie van de processen op de industriële werkvloer. De laatste jaren heeft zij zich met name gespecialiseerd in de verticale integratie van de werkvloer met de hoger gelegen management informatie systemen. 

Binnen de producerende industrie richt Methec zich op de optimalisatie van de productieprocessen en de interne goederenstroom. Doel is efficiency verhoging of om te voldoen aan de steeds scherper wordende wetgeving en/of klanteisen. Actuele ontwikkelingen zijn hierbij tracking & tracing, standaardisatie in identificatie (bv. SSCC labeling) en RFID.

De workshop zal beginnen met een lezing over RedBand, waar dit systeem wordt toegepast. Daarna zullen ook andere voorbeelden uit de levensmiddelenindustrie worden besproken. De heer Schouten zal ingaan op vragen als: hoe worden dit soort projecten aangepakt, wat voor soort hardware hiervoor benodigd is, welke valkuilen er kunnen optreden en last but not least: een indicatie van de kosten en de besparingen.

Workshop ‘PUM, waar staat dat voor?’

PUM zendt senior-experts uit naar meer dan 70 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa. Zij adviseren daar op aanvraag ondernemingen en instellingen die behoefte hebben aan kennis en ervaring die ter plaatse onvoldoende voorhanden zijn. Zij doen dat op basis van de langjarige ervaring die zij zelf in hun loopbaan hebben opgebouwd, op alle denkbare terreinen van het economisch leven. PUM-experts zijn onafhankelijk en doen hun werk belangeloos.
De achterliggende gedachte bij de oprichting van PUM was simpel: bedrijven en instellingen in ontwikkelingslanden hebben te kampen met organisatie- en managementproblemen. Nederland beschikt over een legioen gepensioneerde experts die graag en belangeloos willen helpen bij de oplossing daarvan. Zo is het begonnen en zo gaat het nog altijd.

Ondernemen tegen armoede. 
Zo luidt de opdracht die PUM zich heeft gesteld. De activiteiten komen ten goede aan armoedebestrijding en de duurzame ontwikkeling van een sociale markteconomie op vier continenten. PUM streeft naar positieverbetering van bedrijven, uitbreiding van de werkgelegenheid en de toepassing van schone productieprocessen. PUM onderhoudt nauwe contacten met buitenlandse vakbonden, werkgeversorganisaties, kamers van koophandel en kredietverschaffers. 

Een zakelijke insteek
Wil economische groei in ontwikkelingslanden van de grond komen, dan zullen de armen onder de bevolking daarvan moeten kunnen profiteren. Omdat een ondernemend midden- en kleinbedrijf zorgt voor werk en inkomen, vormen lokale bedrijven de primaire doelgroep. PUM erkent dat armoedebestrijding staat of valt met een duurzame ontwikkeling van de private sector, en kiest voor een economisch vertrekpunt zonder ideologische binding. De aanpak is zakelijk: het economisch middenveld op eigen benen helpen werkt beter dan het vingertje opsteken. Daarbij werkt PUM vraaggestuurd, rechtstreeks en kosteneffectief – een ijzersterke formule die succesvol is en veel goodwill oplevert.

Meer informatie over PUM, visie en werkwijze op www.pum.nl 

Workshop ‘MVO Nederland’

MVO Nederland stimuleert en ondersteunt bedrijven in hun maatschappelijke rol door het delen van kennis, het organiseren van activiteiten en door samen te werken met partners. MVO Nederland is begin 2004 opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, met als doel het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk verschillende partijen bij dit proces te betrekken. MVO Nederland heeft de ambitie om hét netwerk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland te worden. 

Doelgroepen
De primair doelgroepen zijn: ondernemingen (zowel het MKB als de grotere ondernemingen), maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden. MVO Nederland zal hoofdzakelijk doorverwijzen naar bestaande informatiebronnen en instellingen en zal dus uitdrukkelijk niet concurreren met al bestaande initiatieven en organisaties. Daarnaast bestaan de activiteiten uit het uitdragen van goede voorbeelden op MVO-gebied, het bevorderen van samenwerking tussen partijen en het stimuleren van de dialoog over MVO. 

Visie 
De ‘M’ van MVO verwijst naar de maatschappelijke impact van ondernemingen (duurzaamheid), de ‘V’ naar het organiseren van verantwoordelijkheid (bedrijfsethiek) en de ‘O’ naar de integratie hiervan in ondernemerschap. In feite is er sprake van drie geheel eigen ontwikkelingen, die in de jaren negentig van de vorige eeuw bij elkaar kwamen: bedrijfsethiek, duurzaam ondernemen en betrokken ondernemen. 

Meer informatie op: www.mvonederland.nl

100 % van de respondenten vindt het een goed idee. Geen enkele deelnemer is ontevreden over de gevolgde workshop(s). Wel wordt tweemaal de opmerking gemaakt dat de inhoud weinig te maken heeft met de eigen dagelijkse werkzaamheden. 
Over de vraag of de workshops iets met levensmiddelen te maken moeten hebben zijn de meningen verdeeld. 55 % vindt van wel, zij het dat dit ruim mag worden ingevuld, 45 % vindt dit geen voorwaarde. 
Een ruime meerderheid (97 %) vindt twee workshops volgen wel genoeg. 

Van de deelnemers is 57 % werkzaam in de levensmiddelenindustrie, 18 % in een andere branche, 7 % (tijdelijk) zonder betaalde werkkring en 18 % inmiddels gepensioneerd.

De vraag welke onderwerpen een volgende keer aan bod zouden kunnen komen is zo overweldigend beantwoord dat we als bestuur de komende jaren niet naar inspiratie hoeven zoeken. Ook geven enkele leden aan dat ze de drie onderwerpen waar ze nu niet aan toe kwamen, graag een volgende keer zien terugkomen. 

Met zoveel enthousiaste reacties kan een bestuur natuurlijk niet anders dan tevreden zijn. We zullen dit dan ook zeker herhalen. 

In het jaarverslag over 2005 zal de volledige uitkomst van de enquête worden vermeld. 

 

Helaas zijn er aan deze festiviteiten ook kosten verbonden. Namens de speciaal aangestelde ReHo 100 Commissie willen wij dan ook vragen of u als voedingsmiddelen bedrijf uw steentje bij wilt dragen, ondanks deze financieel moeilijkere tijden. Alle bijdragen zijn welkom, in geld of in natura, zodat we er samen een geslaagd jubileum van kunnen maken!
 
Verder stellen wij ook alle hulp van oud-leden zeer op prijs. In de vorm van kennis en weetjes, maar ook alle andere ideeën zijn welkom.
Wilt u ons graag helpen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via de e-mail: 100jaar.reholitas@gmail.com
of via: 
S.v. Reholitas
Reholitas 100
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
 
Met vriendelijke groet,
Dirk-Jan Huizing en Werner Veldman

PR & Sponsoring ReHo100 Commissie der Studievereniging Reholitas

 

Het krukkenforum wordt gegeven door twee afgestudeerd voedingsmiddelen technologen:

  • Annoek Kogelman, afgestudeerd in Leeuwarden in 2000
  • Rob Baars, afgestudeerd in Bolsward in 1994

Annoek werkt bij Den Uijl Ploeg & Partners, DUPP en helpt mensen doorstromen in de voedingsmiddelen branche.
Rob begon als starter bij Johma en is intern doorgegroeid naar de functie Factory Manager van de Sandwichfabriek.

Aan bod komen:

  • Tips & tricks van een sollicitatiegesprek, waar Annoek “van de andere kant van de tafel” veel ervaring in heeft.
  • Hoe kom je als starter een bedrijf binnen?
  • Welke mogelijkheden worden er binnen een bedrijf geboden, bij Johma werken zo’n 15 afgestudeerd technologen (o.a. productie, planning, QA, NPD, management en inkoop.)
  • Hoe zit een CAO en salaristabellen in elkaar en wat kan men in de verschillende functies verdienen?
  • Wanneer ben je klaar voor de next career move?

Reden te meer om dit niet te missen!!!

Voor wie: Iedereen die carrière wil maken!  
Waar: Sociëteit van SV OSIRIS (Herenwaltje 1/A, 8911HN  Leeuwarden)                                 
Hoe laat: Zaal open 20:30 uur Start forum 21:00 uur

Wijziging huidige Bestuur:
• Douwe Brouwer – treedt af als Penningmeester per 9/3/2018
• Anita Spannenburg – treedt af als Secretaris per 9/3/2018
• Stephen Bark – treedt af als Algemeen bestuurslid per 9/3/2018

Nieuwe het VAB Bestuur per 9/3/2018:
De nieuwe bestuursfuncties worden als volgt ingevuld.
• Albert Kooistra – Voorzitter
• Kandidaat Martine Woldman – Vice voorzitter
• Uyen Bui – Secretaris (als vervanging van Anita Spannenburg)
• Kandidaat Eelco van der Meulen – Penningmeester & Ledenwerving
• Kandidaat Dirk-Jan Huizing – Algemeen bestuurslid & Ledenwerving
• Kandidaat Frank Leystra – Algemeen bestuurslid / Ledenadministratie

Om het VAB een bijdrage te leveren heeft Rita Hoving zich enthousiast aangemeld als lid van de Kascontrole commissie.
Kascontrole commissie per 9/3/2018:
• Rita Hoving – Nieuwe Kascontrole (als vervanging van Eelco van der Meulen)
• Dirk-Jan Huizing – Kascontrole (aftredend 2018)
• Ciska Annema – Kascontrole (aftreden 2019)

Werving nieuwe leden:
In het kader van meer binding creëren met Van Hall Larenstein studenten, om met als doel meer Van Hall afgestudeerd aan te trekken, gaan wij de leden van Reholitas uitnodigen om mee te doen met de VAB dag in maart 2018. Martine Woldman en Eelco van der Meulen hebben contact met Reholitas bestuur en zij zullen deze taak op zich nemen.

Agenda VAB 2018:
Op Vrijdag 9 maart 2018 organiseren wij een VAB-dag met Ledenvergadering en inspirerende workshop, locatie is Utrecht. Tijdens de vergadering zullen wij de nieuwe bestuursleden officieel aankondigen. Noteer dus alvast deze dag in uw agenda! We wensen vier nieuwe bestuursleden en nieuwe kascommissie veel succes en enthousiasme in hun nieuwe functies!!!

Hartelijke groeten,
Het VAB bestuur

PTC+ 
Het Practical Training Centre omvat een netwerk van praktijk scholen door heel Nederland. Er zijn vestigingen in:
– Horst
– Emmeloord
– Ede 
– Barneveld (hier is ook het hoofdkantoor gevestigd)
– Oenkerk

Verspreid over deze locaties verzorgt PTC+ zeer praktijk gerichte opleidingen voornamelijk op agrarisch gebied. De volgende vakgebieden komen aan bod:
– Veehouderij
– Tuinbouw en akkerbouw
– Dierverzorging en paardenhouderij
– Techniek
– Retail

Al meer dan 40 jaar verzorgt men dergelijk praktijktrainingen voor zo’n 30.000 cursisten per jaar. PTC+ is niet alleen actief in Nederland maar ook vaak betrokken bij buitenlandse projecten.
Sterk punt van PTC+ is dat men ervaren praktijkdocenten heeft die snappen wat de student in de praktijk leren wil. Ongemerkt verleent men hierdoor uitsluitend maatwerk aan de cursisten die met het geleerde direct aan de slag kunnen. 

Oenkerk 
Hier zijn de opleidingen geconcentreerd die te maken hebben met melkwinning en paardenverzorging. Daarnaast is er ruime aandacht voor akkerbouw. Dat blijkt ook wel want er zijn maar liefst 25 trekkers beschikbaar voor de cursisten!
Bij de afdeling melkveehouderij zullen wij in staat zijn de gehele productieketen in de praktijk te volgen. Vanaf de melkveestal (160 koeien!) tot de kaaskeuring toe. De cursist doorloopt alle facetten van de voedselketen:
– Verzorging van melkvee
– Behandeling tegen ziektes en optimalisering van de voeding
– Hygiënische en vooral moderne melkwinning
– Voorbehandeling van de melk voor het verwerkingsproces
– Bereiding van zuivelproducten, voornamelijk kaas
– Laboratoriumwerkzaamheden
– Keuring van de eindproducten

Het opleidingscomplex in Oenkerk is compleet te noemen. Er zijn overnachtingsmogelijkheden voor de buitenlandse cursisten, er is een modern bedrijfsrestaurant dat zelfs gespecialiseerd is in de speciale voedingswensen van de buitenlandse cursisten. Halal, Kosher, Vegetarisch, Chinees of gewoon Hollandse pot. De kok van het restaurant, Sipke Koning draait zijn hand hier niet voor om. U zult het wel proeven!

Het is te verwachten dat dergelijke praktijk opleidingsinstellingen een stormachtige ontwikkeling mee zullen maken. Vooral wanneer er opleidingen in deeltijd gegeven worden maakt het voor een deelnemend bedrijf extra aantrekkelijk. De werknemer is direct inzetbaar en hij of zij leert ter plaatse over de meest moderne onderwerpen. Met dit laatste heeft het PTC+ een duidelijke voorsprong opgebouwd.

Programmatijden
Ochtendprogramma 
Vanaf 09.00 Ontvangst van de leden die de jaarvergadering willen bijwonen
10.00 Start jaarvergadering afdeling Het VAB
10.45 Start jaarvergadering Aristaeus
11.30 Verzamelen in de bar terwijl lunchruimte in gereedheid gebracht wordt.
12.15 Aanvang lunch. Welkomst woord van Ico Prins, programmamanager
13.15 Einde lunch

Middagprogramma
13.30 – 15.30 Melkwinning en de zuivelbereiding. De eerste Z-groep
13.30 – 15.30 Project Mestvergisting bij bedrijf van Zijlstra. De M-groep
13.30 – 15.30 Paardenmennerij en leiderschap. De eerste P-groep
15.30 – 17.00* Melkwinning en de zuivelbereiding. De tweede Z-groep
15.30 – 17.00* Paardenmennerij en leiderschap. De tweede P-groep

Vanaf 17.00 Netwerkborrel aan de PTC+ bar.
Vanaf 18.00 Warm buffet, verzorgd in het bedrijfsrestaurant van het PTC+
Vanaf 20.00 Afsluiting van het programma.
Na afloop wordt u van harte uitgenodigd om de sociëteit te bezoeken van de studentenvereniging van het Van Hall, Osiris.
Daar zal het programma op informele wijze voortgezet worden waarbij met studenten die op dit moment aan het Van Hall studeren kennisgemaakt kan worden.

Consumpties
Bij binnenkomst krijgt u een genummerde consumptiekaart uitgereikt. Hierop worden de consumpties (drankjes) genoteerd die u gedurende de gehele dag nuttigt. De eerste borrel wordt u aangeboden door het bestuur van Aristaeus.
Houdt u er rekening mee dat pinnen bij het PTC+ nog niet mogelijk is? 

Overnachting
Bij het restaurant van PTC+ is hotel accommodatie.
Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u reserveren bij het volgende adres:
PTC+
Spanjesreed 4
9062 EK Oenkerk
Tel: 058 2543700 Fax: 058 2543701
e-mail: k.struiksma@ptcplus.com
Kosten bedragen € 45,00 pp. Inclusief ontbijt.