18.30 – 19.30 uur: Diner
 
19.30 – 20.30 uur: Netwerkspel
 
20.30 – 21.30 uur: Netwerkborrel
 
21.30 uur Afsluitfeest Sociëteit Abydos
 
Kosten: € 7,50 voor studenten, € 10,00 voor leden en € 12,50 voor niet-leden.

Het lustrum vindt plaats op het VHL te Leeuwarden. Aanmelden kan via de website. http://www.aristaeus.nl/index.php/aristaeus/aanmelden-activiteit
 

 

NIEUW: Cursus Voedingsmiddelentoxicologie  
Een basiscursus algemene en toegepaste voedingsmiddelen toxicologie, risicoanalyse en allergenen in voedingsmiddelen. Doel isverkrijgen, vergroten of verdiepen van het inzicht in de werking van toxische stoffen en de aanwezigheid van allergenen in voedingsmiddelen en de allergieën die daardoor kunnen ontstaan. Bent u werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie en verantwoordelijk voor de voedselveiligheid? In drie dagen wordt u expert op het gebied van Voedingsmiddelen toxicologie en voedselallergenen!

Cursus Micro-organismen
Een cursus waarin u leert welke micro-organismen (kunnen) voorkomen in verschillende producten en hoe ze zich daarin gedragen. U krijgt uitvoerige informatie over functionele micro-organismen, bedervers, pathogenen (zoönosen), schimmels, virussen en fagen, etc. Ook wordt stil gestaan bij de gevolgen voor het voedingsmiddel, het water, het diervoeder en de consument. Deze cursus is bestemd voor iedereen die te maken heeft met de microbiologische kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen, water en diervoeders en die haar of zijn kennis van de microbiologie van voedingsmiddelen wil verdiepen.

Cursus HACCP 
Hulp nodig bij het opzetten van een voedselveiligheidssysteem? 
De cursus HACCP biedt u hierin een helpende hand. Aan het einde van de cursus heeft u zowel in theorie als praktijk inzicht in het opzetten en hanteren van een HACCP systeem. Onderwerpen die aan de orde komen zijn; de beoordelingsnormen om een voedselkwaliteitssysteem te beoordelen en de microbiologische en chemische gevaren die kunnen optreden in de voedselketen. Werkt u in de levensmiddelenbranche, diervoeder of farmaceutische industrie en/of bent u leverancier van deze sectoren en heeft u MBO werk- en denkniveau? Geeft u dan nu op voor de cursus voedselveiligheidssystemen in de Voeder- en Voedingsmiddelen industrie (HACCP).

HACCP Follow Up
Ziezo HACCP, maar hoe ga ik nu om met handhaving en uitbreiding van mijn HACCP systeem?
De cursus "Geef HACCP een follow-up" geeft u handreikingen bij het breed implementeren, uitbreiden en verifiëren van het HACCP systeem. Benut u de kansen die een HACCP-systeem u biedt of is het systeem juist een last? In de cursus komen de volgende onderwerpen naar voren; HACCP implementatie en handhaving, communicatie in een veranderingsproces en het beoordelen en verbeteren van het HACCP systeem.

Wilt u weten wanneer bovenstaande cursussen worden gegeven, wat de kosten zijn en de locatie klik op cursusrooster.

Wilt u een uitgebreide folder of aanmeldingsformulier? Klik hier

Ook interessant voor u:
Microbiologie voor Beginners
Microbiologie voor Gevorderden

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende. Met vriendelijke groet, Jolande Oechies Cursuscoördinator Projectbureau
Van Hall Larenstein Training & Consultancy
Postbus 1754, 8901 CB Leeuwarden 
Tel.: 058-2846180 Fax: 058-2846199 

Klooivoedsel

Velzeboer introduceert  het woord ‘klooivoedsel’. De medewerkers van de NVWA werken zich volgens Velzeboer drie slagen in de rondte, maar kunnen niet voldoende handhaven. De pakkans bij overtreding van de regels is zeer gering, waardoor voedingsmiddelenbedrijven hun gang kunnen gaan.

Het gaat bij klooivoedsel echter niet alleen om fraude, maar ook om gebruik maken van de mogelijkheden die de industrie door deregulering geboden wordt. Daardoor mag een drankje met 0,0006 procent fruit de naam vruchtensap dragen.

Geparkeerd bij staatssecretaris

In het verleden waren er deskundige en sterke ministers van landbouw, stelt de voedingsmiddelentechnoloog. Voedselveiligheid is nu geparkeerd bij een staatssecretaris. Hij noemt Sharon Dijkstra een politieke tijger die goed is in het leiden van vergaderingen, maar te weinig kennis van zaken heeft.

Hij pleit voor een ministerie van Voedselvoorziening. Dat kan tegenwicht bieden aan de zelfregulerende industrie. Ook de “Brusselse kermis”, de Europese Unie, krijgt er van langs. EU-verordening 1169-2011, over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, noemde hij zo slecht dat de Nederlandse politiek tegen hadden moeten stemmen.

Velzeboer wil met Ons Voedselbombardement een bijdrage leveren aan het bestrijden van ‘voedselanalfabetisme’ onder consumenten. Hij stipte bij zijn boekpresentatie een groot aantal misverstanden over voeding aan. Het zijn niet zo zeer de verzadigde vetzuren, die schadelijk zijn, maar transvetzuren. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen transvetten die in de natuur voorkomen en transvetzuren die de voedingsmiddelenindustrie creëert door harde vetten te maken.

Ook over e-nummers heerst veel onbegrip. “Een tomaat bevat van nature 13 E-nummers.” Hij meent dat wie alle E-nummers wil mijden, ook moet stoppen met ademhalen. “Ook zuurstof heeft een E-nummer.”

Ons voedselbombardement – Denken wij wel na over wat en hoe wij eten? is verkrijgbaar in de boekhandel en online te bestellen. ISBN: 978-90-810612-0-9. Het boek bevat 194 pagina’s. De prijs bedraagt 17,50 euro. 

Overgenomen van Site voor management in de voedingsmiddelenindustrie

Alle Bruggink is consultant duurzaamheid en technologie, emeritus hoogleraar Industrial Organic Chemistry Radboud Universiteit Nijmegen. Voorheen werkzaam bij DSM, onder meer als R&D directeur Corporate Research Life Science Products. Vanuit de ervaringen bij DSM een brede kijk op de ontwikkelingen in Azië. Meer dan twintig jaar betrokken bij de vorming en uitvoering van het nationale beleid voor duurzaamheid en vergroening van de technologie. Initiatiefnemer van het transferprogramma Biobrug van de RU Groningen. Oud-lid van de Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy. Tevens mede-oprichter van Bio Based Press.
 
De titel van de lezing zal zijn `Tien Miljard Mensen`. Met als belangrijke aandachtspunten: is dat teveel of te weinig, waar halen we dan onze energie vandaan, hoe komen we aan al onze materialen als de olie op is of als we er niet meer bij kunnen en is voldoende en goede voeding mogelijk met behoud of verbetering van natuur en biodiversiteit.
 
We zien je graag op 22 juni bij: 
Lokaal 55
8606 JB Sneek
 
Namens het VAB-Bestuur.

Wat vooral erg bijzonder was, vooral voor de auteur van dit stukje die gewend is, als er over kaas wordt gesproken dit meestal in tonnen geschied, dat de productie van de verse schapenkaas zeer kleinschalig en ambachtelijk gebeurt.
 

Zoals we van Jappie gewend zijn doet hij zijn werkzaamheden met de nodige passie. Dus tijdens de rondleiding cq. melken werden alle vragen met de nodige enthousiasme en deskundigheid van een duidelijk antwoord voorzien.
 
Een heleboel mensen zullen wel denken wat is dat, verse schapenkaas, want het is een regionaal product wat voornamelijk in het klei-veenweide gebied van Friesland en in Zeeland gemaakt wordt. Het wordt bereid uit volle schapenmelk (gehaltes ca. 5% eiwit en ca. 6% vet). Na pasteurisatie wordt bij ca. 36 oC 1 ml stremsel per 4 liter melk toegevoegd (dus geen zuursel). Als de melk gestremd is wordt deze grof gesneden en wordt de wrongel in de kaasvaatjes geschept, waarna ze onder eigen gewicht uitlekt. Van een liter melk blijft op deze manier ongeveer 400 g. kaas over. Na enkele uren zijn ze dan zo stevig dat ze in een PVC-bakje kunnen worden verpakt. Aangezien er ook geen zout wordt toegevoegd, is de houdbaarheid vergelijkbaar met die van verse melk.
 
Tijdens de gezellige Braai die na de excursie plaatsvond was er gelegenheid om met de andere aanwezigen over van alles en nog wat van mening te wisselen. Leuk en leerzaam om te merken dat de gesprekken toch redelijk snel gaan over wat ons bindt. Er worden vooral vakinhoudelijke zaken aangesneden die meestal plezierig zijn en soms erg nuttig. Ook vinden er tijdens de braai gesprekken plaats over “ken je die nog?”, “Daar zou je die nog wel (eens) over kunnen bellen”. Interessant was ook de grote verscheidenheid in leeftijd van de aanwezigen, van 20 tot 85. Al met al een zeer plezierige avond. Bij dezen wilde ik Jappie en zijn vrouw nogmaals bedanken voor de zeer gastvrije ontvangst en verzorging op deze regiodag.
 
Voor meer foto’s van deze avond, kijk onder het kopje foto’s

Programma:
15:00 uur          Ontvangst op excursie locaties.
                           Friesland Campina Cheese locatie Dronrijp & Nij Bosma Zathe.
 
17:00 uur          Samenkomst op Van Hall Larenstein te Leeuwarden.
 
17:30 uur          Wietze Jongsma, Jan Borgers en Trudi Timmerman zullen lezingen geven over hun netwerk, 
                           hoe ze dit opgebouwd hebben en hoe ze daar in hun dagelijkse werk gebruik van maken.
 
18:30 uur          Lopend buffet van de Albron.
 
19:30 uur          Netwerken in praktijk.
 
21:00 uur          Feestelijke afsluiting met leuke band in het Van Hall Larenstein.
 
23:30 uur          After party in sociëteit ‘Abydos’
Inschrijven kan via www.aristaeus.nl
 
Voor de sprekers en uitleg netwerken in praktijk, zie onderstaande.

Sprekers:
 
Wietze Jongsma www.jongsmasolutions.nl
Wietze Jongsma is matchmaker voor bedrijven en brengt verbindingen tot stand. Netwerken en relatiebeheer spelen daarbij een belangrijke rol. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen mag niet ontbreken. Daarom draagt Jongsma als bestuurslid, lid of als sponsor een aantal clubs en netwerken een warm hart toe.
Jan is partner in CeresRecruitment, de Werving & Selectie specialist in de Food & Agri business en al 12 jaar actief in dit vakgebied. Daarvoor heeft hij 10 jaar lang grondstoffen verkocht aan de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie in Europa. Hij heeft een brede kijk op de agrarische en voedingsindustrie in Nederland en vertelt graag over het opbouwen en onderhouden van zijn netwerk en hoe hem dit heeft geholpen bij een succesvolle carriereswitch.
 
Trudi Timmerman  www.tiparo.com
Trudie is samen met haar man eigenaar van de bedrijven Tiparo en Bamboehandel.nl. Bamboehandel.nl is een internetbedrijf dat handelt in bamboe en aanverwante producten.
Tiparo is een jong en snelgroeiend bedrijf met nadruk op innovatie.
Zij vertalen eigen ideeën naar producten die zij met name in Azië laten maken.
Het bedrijf heeft zich hoofdzakelijk toegelegd op Led verlichting. Voorheen was Trudi de jongste vrouwelijke directrice van een slachterij en vleesverwerkingsbedrijf in Europa en heeft ze DGA Network mogen runnen, een netwerk voor Directeuren en Groot aandeelhouders.

Netwerken in praktijk
Op basis van de inschrijvingen worden groepjes geformeerd met alumni onderling en enkele toekomstgerichte studenten die overeenkomsten hebben qua werkveld of discipline. Deze praktijksessie zal twee sessies bevatten, de eerste brengen we je in contact met personen uit je studierichting, in de tweede sessie gaan we onderscheid maken naar discipline, zoals verkoop, operations, technologie, etc.
Deze aanpak zal zorgdragen dat de deelnemers op informele wijze veel contacten leggen die een bijdrage leveren aan hun netwerk. Je netwerk zal baat hebben bij de vele contacten die je op deze dag opdoet.
 
Namens de organisatie en voor informatie of aanmelden met brief:
Albert Kooistra
Verlengde Schrans 73
8932 NK Leeuwarden
telefoon: 06 81 31 39 83
 
Inschrijven kan via www.aristaeus.nl

‘Ons voedselbombardement’ geeft uitleg en ondersteuning voor de moderne en hippe consument die rond graast in een wereld waar het aanbod groot is en de informatie nog verwarrender dan ooit.

Wanneer:  zaterdag 9 november, tussen 14-17u
Waar:         Museum De Laarman, Butzelaarstraat 60, Luttenberg

Uiteraard zullen er gewichtige toespraken gehouden worden door iedereen die dat wenselijk vindt.

Programma:
14.00 uur inloop met koffie met allerlei lekkers uit de regio Salland
14.30 uur welkomstwoord en inleiding IJsbrand Velzeboer over de inhoud van het boek, het thema voedselveiligheid anno 2013 en een vooruitblik naar 2050
15.00 spreker 2
15.10 aanbieding van het eerste exemplaar aan een bijzonder persoon
15.15 moment van vrije uitloop door het museum De Laarman
15.30 evaluerende borrel met een hapje
17.00 einde

Het een en ander zal muzikaal omlijst worden door Paul Smithuis, de enige echte fluitende zuivelaar en toekomstig BN-er.
Voor iedereen ligt een (gratis!) gesigneerd exemplaar klaar om als aandenken mee naar huis te nemen.
Laat mij even weten of u komt en met hoeveel personen. Ik zorg dat er dan genoeg boeken en bitterballen zijn.

Tot ziens,
IJsbrand Velzeboer

Email: info@scientanova.com
Tel: 06 54 656010