De buikjes waren buiken geworden en werd het tijd voor de ledenvergadering. De introducés konden het gevangenis- en/of glas-museum bezoeken. Terwijl de leden zich naar het naast gelegen zaaltje begaven. Ik zal niet een heel verslag van de vergadering geven, omdat Anita Spannenburg dat waarschijnlijk veel beter in de notulen kan weer geven. Maar toch, enkele puntje kunnen vast genoemd worden.
 
Zo had Theun Zwart, die helaas niet zelf aanwezig kon zijn, een punt in gediend. Moet de VAB-dag niet afgeschaft worden, want met de komst van de Aristaeus-dag zijn er nu al 2 contact momenten, en dan gaan mensen keuzes maken. Deze stelling maakte de nodige reacties los. Waarbij de meerderheid toch voor het behouden van deze dag was, maar dat de invulling misschien wat anders kan. Geen vergadering meer, maar bijvoorbeeld een spreker. Of richten op bepaalde afstudeerjaren, zodat het meer een reünie karakter krijgt en zo werden er nog veel ideeën geopperd. Dit punt maakte van de vergadering zeker een interactief geheel.
 
Verder werd er afscheid genomen van Ciska Anema als lid van het bestuur en droeg zij de taak van ledenadministratie na 8 jaar over aan Uyen Bui, die door ziekte niet aanwezig kon zijn. Er had zich nog niemand gemeld om de leeg gekomen bestuursstoel in te nemen, zodat er bij deze nog een vacature in het bestuur is.
 
De vergadering werd beëindigd en we kregen een virtuele rondleiding door de baby-melk fabriek van FrieslandCampina Domo in Beilen. In de fabriek hadden ze geen tijd om ons rond te leiden, maar zo konden we toch een kijkje binnen nemen. Kwamen we op plekken waar we anders nooit waren geweest en hoefde de rondleider niet te schreeuwen om zich verstaanbaar te maken. Kon er gemakkelijk op bepaalde delen ingezoomd worden en andere in vogelvlucht passeren.
 
Na de virtuele rondleiding werd het tijd voor een echte, en vertrokken we naar Kaaslust. Kaaslust is een oude melkfabriek die gerenoveerd is en waar nu kaas gemaakt wordt. Kaas van koe-, schapen- en/of geiten-melk. Jan Craens, gestudeerd in Den Bosch, kon de Suvels toch nog het een en ander bij brengen. Vooral de kaas van een mengsel van geiten- en schapenmelk, die dan ook nog eens naar Frankrijk gaat om in een grot langzaam een grijs schimmellaagje te krijgen was bijzonder. Veel te zien was er niet, zo aan het eind van een dag, maar er was genoeg te proeven, en de bordjes met verschillende soorten kaas gingen dan ook vlot rond.
 
Van al dat kaas eten kreeg menigeen toch wel wat dorst. Gelukkig lag het volgende excursie bedrijf op 10 meter afstand, brouwerij Maallust. Met een blik op de brouwketels en de gisttanks achter ons werd iedereen voorzien van een drankje. Nadat de ergste dorst gestild was, werden de verschillende bieren van de Maallust voorgesteld. De Vienna, de Bock en was het daarna nou de 1818 of toch de Tripel, ik weet het niet meer.
 
Terug naar het Gevangenismuseum waar het diner geserveerd werd. Wederom een uitstekend buffet, en al etend, pratend en discussiërend vloog de avond om. Zodat na een kop koffie iedereen weer huiswaarts kon keren en niet in het gevang hoefde te overnachten.
 
Voor meer foto’s kijk bij de foto’s in de linkerkolom

 

Graag nodigen we u namens de studievereniging Reholitas (voortkomend uit de studentenvereniging Reholitas uit Bolsward) uit om op 11 september 2010 het 100 jarig bestaan van Reholitas met ons te vieren. We hopen u Zaterdag 11 september in Leeuwarden om 14.00 uur te mogen ontvangen bij Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. De koffie staat dan uiteraard klaar.
 
Vooralsnog is het volgende programma vastgesteld:
 
14.00 Ontvangst gasten met koffie, thee en gebak.
15.00 Inleidend verhaal door verschillende sprekers.
16.00 Netwerkborrel.
17.00 Sketch.
18.00 Buffet.
20.00 Afsluitende borrel.
22.00 Einde programma.
 
De kosten voor dit hopelijk zeer gezellig evenement bedragen 25,00 euro per persoon. Opgave is mogelijk via de website 100.reholitas.nl
 
Wanneer: Zaterdag 11 september 2010 vanaf 14.00 uur.
Waar:        Hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1 8934 CJ Leeuwarden
Kosten:     25,00 euro per persoon
 
Heeft nu nog vragen, neem dan contact met ons op via de e-mail: 100jaar.reholitas@gmail.com
 
Met vriendelijke groet,
Dirk-Jan Huizing en Werner Veldman
PR & Sponsoring Reholitas100 Commissie der Studievereniging Reholitas

 

FeyeCon bestaat sinds 1992 en is begonnen als een eenmansbedrijf nu is men met ongeveer 25 man van hoofdzakelijk research nu meer nadruk op ontwikkeling van processen. Statement: "where creative but simple solutions make all the difference".
Voordeel van FeyeCon is dat er diverse disciplines bij elkaar zitten. Zo werken er Natuurkundige, Biochemici, bouwkundigen en voedingstechnologen, waardoor een goede interactie plaats vind. Klanten/partners zijn o.a. Duyvis, TU Delft, Proctor and Gamble, Akzo Nobel

Waarom heeft FeyeCon voor CO2 gekozen?
Voornaamste reden CO2 komt in zijn gewenste superkritische gasfase al voor bij een temperatuur >31˚C  en druk van >74 bar. Kort gezegd heb je hier te maken met zowel vloeistof als gas eigenschappen , hoge dichtheid, lage viscositeit , geen oppervlaktespanning Superkritische CO2 is het meest geschikt voor "vetachtige" stoffen/producten 
Voordelen van Superkritisch CO2 zijn bij lage temp (> 31 ˚C) te gebruiken, niet toxisch, "green solvent", geurloos kleurloos, niet brandbaar/explosief, goedkoop.

Waar kan superkritische CO2 zoal gebruikt worden? 
– medicatie(pharmaceuticals)
– voeding (daar gaat het ons als levensmiddelentechnologen om) 
– textiel
– polymeren.

Meest gebruikte technieken bij FeyeCon zijn :
Extractie (vanuit  vaste stoffen) en Fractionering (vanuit vloeistoffen) andere toepassingen kunnen zijn "drogen" als alternatief voor vriesdrogen en incapsulatie.

Extractie wordt nu al bijvoorbeeld toegepast bij:
– Productie van Cafeïne vrije koffie (Italie)
– Rijstbehandeling (reiniging van o.a. pesticiden) (Taiwan)
– Sesamolie, hogere opbrengst (Zuid Korea)

Fractionering wordt al toegepast voor o.a. winning van: 
– Visolie
– Aroma’s
– Tocopherolen

Kijkende in de keuken van FeyeCon, heeft men diverse kleine opstellingen staan voor kleinschalige testen en men heeft zelfs een cleanroom. Opdat men de vragen kan een stof gewonnen worden?  Wat is  de opbrengst? En kan het commercieel vermarkt worden? Kan beantwoorden.

Een leuke opstelling is de "algenbak" voor winning van omega 3/6-vetzuren

Voor de toekomst ziet FeyeCon meer superkritische CO2 toepassing in met name:
– Processen waar dit gebruikt wordt ter vervanging van chemische belastende oplosmiddelen
– Winning hoogwaardige grondstoffen

Al met al een leuke en leerzame excursie.
Anita Spannenburg

(bekijk de foto’s)

Het bedrijf dat nog altijd in particulier eigendom is van de familie de Rooij heeft in Den Dolder een uiterst modern bedrijf gerealiseerd waar met gemak volgens de meest strenge eisen en op veilige wijze geproduceerd wordt. De discussies die momenteel plaatsvinden op het gebied van consumptievetten en gezondheid worden nauwgezet gevolgd door dit bedrijf. Veel is reeds gerealiseerd om bijvoorbeeld het gehalte aan transvetzuren tot een minimum te verlagen. Het betekent wel dat veel vetsoorten minder hard worden maar wel gezonder. Dit kan receptuuraanpassing noodzakelijk maken bij afnemers van deze vernieuwde vetsoorten.

De uiterst compacte inrichting en moderne manier van produceren heeft menig ‘zuivelaar’ van onze vereniging doen watertanden. Opvallend is ook het zichtbare plezier die de productiemedewerkers in hun werk hebben.

De heren B. Eikelboom, J. Puik en J.J. van Dauwen (VAB lid) hebben de rondleidingen professioneel georganiseerd. 

Het programma bij Remia was uitermate boeiend en had inhoudelijk gezien veel diepgang. Plantmanager lr. J. Stijlaart heeft in zijn slotrede het belang onderstreept van de contacten tussen de opleidingsinstellingen en het bedrijfsleven. Alleen zo kan er op een veilige en verantwoorde manier voedingsmiddelen geproduceerd warden.

Het VAB is de heer Stijlaart zeer dankbaar voor deze inhoudsvolle dag in Den Dolder.

Het bedrijf dat nog altijd in particulier eigendom is van de familie de Rooij heeft in Den Dolder een uiterst modern bedrijf gerealiseerd waar met gemak volgens de meest strenge eisen en op veilige wijze geproduceerd wordt. De discussies die momenteel plaatsvinden op het gebied van consumptievetten en gezondheid worden nauwgezet gevolgd door dit bedrijf. Veel is reeds gerealiseerd om bijvoorbeeld het gehalte aan transvetzuren tot een minimum te verlagen. Het betekent wel dat veel vetsoorten minder hard worden maar wel gezonder. Dit kan receptuuraanpassing noodzakelijk maken bij afnemers van deze vernieuwde vetsoorten.

De uiterst compacte inrichting en moderne manier van produceren heeft menig ‘zuivelaar’ van onze vereniging doen watertanden. Opvallend is ook het zichtbare plezier die de productiemedewerkers in hun werk hebben.

De heren B. Eikelboom, J. Puik en J.J. van Dauwen (VAB lid) hebben de rondleidingen professioneel georganiseerd. 

Het programma bij Remia was uitermate boeiend en had inhoudelijk gezien veel diepgang. Plantmanager lr. J. Stijlaart heeft in zijn slotrede het belang onderstreept van de contacten tussen de opleidingsinstellingen en het bedrijfsleven. Alleen zo kan er op een veilige en verantwoorde manier voedingsmiddelen geproduceerd warden.

Het VAB is de heer Stijlaart zeer dankbaar voor deze inhoudsvolle dag in Den Dolder.