Op 22 augustus 1904 zendt de Minister van Waterstaat, Handel & Nijverheid – De Marez Oyens – een brief met de volgende inhoud aan de burgemeester van Bolsward:
"Naar aanleiding van Uw in margine aangehaald schrijven heb ik de eer U mede te deelen, dat er bij mij geen bezwaar tegen bestaat, dat de plechtige inwijding en de overdracht van het gebouw der Zuivelschool den 1sten October zal plaats hebben."

De verre voorloper van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie is een feit. Tot 1963 zal het de naam Hogere Zuivelschool dragen, om vervolgens omgedoopt te worden in Hogere School voor Landbouwtechnologie. Men leidt vanaf dat moment niet alleen meer op voor de zuivel, maar voor de gehele levensmiddelenindustrie.

Met ingang van het schooljaar 1973 wordt naast het hogere beroepsonderwijs , gestart met een opleiding op middelbaar niveau. De naam wordt gewijzigd in – een hele mond vol – Rijks Hogere en Middelbare School voor Levensmiddelentechnologie. Dertien jaar lang mag ‘Bolsward’ zich verheugen in een toenemende populariteit en dito aanwas. Totdat beide scholen in 1986 formeel worden ontbonden, omdat de hbo-tak opgaat in de Agrarische Hogere School Friesland (Ahof), na een fusie met de Christelijke Hogere Landbouwschool uit Leeuwarden.

In 1995 fuseert de Ahof met het Prof. H. C. Van Hall Instituut in Groningen en dient Levensmiddelentechnologie Bolsward te verlaten. Anno 2004 is VMT onderdeel van de unit Food & Business, al heeft ook dat z’n langste tijd gehad. Op het moment van de jubileumdag zal de 100-jarige waarschijnlijk zijn opgegaan in de unit Life Sciences.

Op 1 oktober heeft een deel van het Van Hall wat te vieren. Op die dag is het namelijk een eeuw geleden dat de Hogere Zuivelschool werd opgericht. Wat voor school? Voor intimi een begrip, voor buitenstaanders een welhaast onbestaanbaar fenomeen. Zij kennen de opleiding vermoedelijk alleen als Voedingsmiddelen-technologie (VMT). Geen probleem, volgens de stuurgroep, het feest op 5 november zal er niet minder gedenkwaardig om zijn.
Op 22 augustus 1904 zendt de Minister van Waterstaat, Handel & Nijverheid – De Marez Oyens – een brief met de volgende inhoud aan de burgemeester van Bolsward:
"Naar aanleiding van Uw in margine aangehaald schrijven heb ik de eer U mede te deelen, dat er bij mij geen bezwaar tegen bestaat, dat de plechtige inwijding en de overdracht van het gebouw der Zuivelschool den 1sten October zal plaats hebben."

De verre voorloper van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie is een feit. Tot 1963 zal het de naam Hogere Zuivelschool dragen, om vervolgens omgedoopt te worden in Hogere School voor Landbouwtechnologie. Men leidt vanaf dat moment niet alleen meer op voor de zuivel, maar voor de gehele levensmiddelenindustrie.

Met ingang van het schooljaar 1973 wordt naast het hogere beroepsonderwijs , gestart met een opleiding op middelbaar niveau. De naam wordt gewijzigd in – een hele mond vol – Rijks Hogere en Middelbare School voor Levensmiddelentechnologie. Dertien jaar lang mag ‘Bolsward’ zich verheugen in een toenemende populariteit en dito aanwas. Totdat beide scholen in 1986 formeel worden ontbonden, omdat de hbo-tak opgaat in de Agrarische Hogere School Friesland (Ahof), na een fusie met de Christelijke Hogere Landbouwschool uit Leeuwarden.

In 1995 fuseert de Ahof met het Prof. H. C. Van Hall Instituut in Groningen en dient Levensmiddelentechnologie Bolsward te verlaten. Anno 2004 is VMT onderdeel van de unit Food & Business, al heeft ook dat z’n langste tijd gehad. Op het moment van de jubileumdag zal de 100-jarige waarschijnlijk zijn opgegaan in de unit Life Sciences.

Hoe gaat de oude ‘Zuivelschool’ zijn eeuwfeest vieren? Op 5 november zal de dag beginnen met een mini-symposium, waarna er ‘s middags vanaf een uur of vier ‘geruisloos’ wordt overgegaan in een grootse reünie. Wordt er bij het mini-symposium uitgegaan van zo’n 250 deelnemers, de stuurgroep verwacht bij de reünie minstens duizend oud-studenten en -medewerkers te mogen begroeten. Beide evenementen zullen plaatsvinden in het 
daarvoor zeer goed toegeruste huidige schoolgebouw.

Daarnaast zal er ook een blijvende herinnering aan deze mijlpaal komen, en wel in de vorm van een gedenkboek. Om ook de jubileumdag zelf nog mee te kunnen nemen, met name in foto’s, zal het boek in het begin van 2005 verschijnen. 

Dat Voedingsmiddelentechnologie inmiddels tot de oudjes behoort, neemt niet weg dat ze nog steeds met haar tijd meegaat. Zo is er een speciale website (www.zuivelschool.nl) in het leven geroepen, opdat oudgedienden en andere geïnteresseerden voortdurend op de hoogte gehouden worden.
Het jubileum wordt een happening zonder weerga, is de vaste overtuiging van de uit zeven leden bestaande stuurgroep. De opleiding Voedingsmiddelentechnologie mag dan enige zieltogende jaren hebben beleefd, echt verdwijnen zal ze nimmer. Wie eenmaal de honderd heeft gehaald, heeft zijn bestaansrecht immers meer dan bewezen.

Hans Leijenaar
vz. Stuurgroep

Programma VAB-dag thema VIS
op Urk op 2 november 2007

  9.15 –   9.30 uur  Ontvangst op de excursiebedrijven.
               9.30 uur  Start excursie
11.15 – 12.00 uur  Mogelijkheid om te voet Urk te verkennen onder leiding van een gids. 
             12.30 uur   Lunch
14.00 – 14.45 uur  Vergadering
Voor diegenen die niet vergaderen begint om ongeveer 14.00 uur het middagprogramma met de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een museum.

15.00 – 16.00 uur Eerste ronde workshops
16.15 – 17.15 uur  Tweede ronde workshops
17.15 uur   Borrel
18.15 uur   Diner
Rond 21.30 uur Einde VAB-dag 2007


Ochtendprogramma

We hebben, zoals gebruikelijk, in het ochtendprogramma een leuke en leerzame excursie. Dit keer zijn we welkom bij twee visverwerkende bedrijven. Te weten: Northseafood Holland b.v. en Neerlandia-Urk B.V. , beide visverwerkers pur sang. Vis betekent wel vroeg opstaan. De rondleidingen beginnen om 9.30 uur. Voor de mensen die niet vroeg op willen staan of na de VAB-dag willen overnachten in Urk de volgende informatie:
Alle hotels heten pensions in Urk.en kunnen gevonden worden via de site van www.touristinfourk.nl (tel: 0527-684040). Deze pensions kunnen rechtstreeks of via touristinfo geboekt worden.


Northseafood Holland b.v.

Northseafood is een bedrijf dat grote volumes diepgevroren platvis levert in consumentenverpakking, voor het merendeel schol. Een eindproduct van uitstekende kwaliteit en op maat, aan klanten in heel Europa. 
Op hun website (www.nsf.nl) omschrijven zij de activiteiten in hun fabriek als volgt:
Northseafood is een fabriek die een eindproduct aflevert. Wij zeggen: een Productiebedrijf Plus.

Van inkoop tot levering gebruiken wij onze kennis van het basisproduct – platvis – en onze know how van een hoogstaande verwerking. Levertijden van binnen één week – van visvangst tot vervoer – zijn daarom mogelijk.

NSF is vooruitstrevend en denkt mee in productontwikkeling. Dat brengt ons samen met de klant tot innovatieve productielijnen. Zoals de schol alla mugnaia/à la meunière voor de Italiaanse en Franse markt, in bloem met peterselie, citroensap en specerijen met een laag roomboter. Of vismarinades met diverse specerijen en gepaneerde schol in een verpakking waarvan de crum per klant en land varieert van samenstelling en fijnheid.

Neerlandia-Urk B.V.

Dit is een ultramodern visverwerkingsbedrijf, dat over de hele wereld verse en diepgevroren vis levert. De directeuren van dit familiebedrijf de heren Albert en Herman Romkes geven op hun website aan dat zij graag gastheren zijn voor eenieder die eens een kijkje in het bedrijf wil nemen. Wij gaan natuurlijk graag op deze uitnodiging in. 
Op hun website (www.neerlandia.com) geven zij een leuke introductie van hun bedrijf.

NEERLANDIA-URK verwerkt 130.000 kg vis per week. Het legt een geweldige druk op ons om die grote hoeveelheid dagelijks voedsel in perfecte staat bij de consument op het bord te krijgen. Dankzij onze inkoop en ervaring in visverwerking kunnen we elke vis leveren, heel of gefileerd, in grootverpakkingen of consumentenverpakkingen, vers of diepgevroren. 
Ons standaardassortiment bestaat uit: Platvis (Tong,Schol,Tongschar,Bot,Tarbot,Griet,Schar)Rondvis (Schelvis,Kabeljauw, Tonijn, Zwaardvis,)Schaaldieren (Garnalen, Kreeft, Krab, Mosselen)


Stegentocht (Wandeling)

We gaan er natuurlijk van uit dat het op 2 november prachtig weer is, daarom hebben we er voor gekozen om na de excursies een mooie wandeling door Urk op het programma te zetten. De wandeling wordt stegentocht genoemd, waarom? Urk was vroeger een eiland. Alles moest op een zo klein mogelijke ruimte gebouwd worden. Vandaar dat de huizen in het oude gedeelte van Urk klein en smal zijn. Daartussen zijn nauwe stegen (ginkies). Onder leiding van een gids gaan we door deze steegjes een tocht maken. Langs de vele monumenten toont de gids Urk zoals u het nog nooit gezien hebt! Zeker de moeite waard.
Wanneer u niet deel wilt nemen aan de wandeling bent u alvast welkom in restaurant 
’t Achterhuis. Uiteraard kunt u ook van de gelegenheid gebruik maken om zelf Urk te verkennen.


Middag programma in restaurant ’t Achterhuis

In dit restaurant zullen wij genieten van een heerlijke lunch. Onze jaarvergadering houden en de workshops. (zie dit nieuwsbericht voor meer informatie over de workshops) Na dit leermoment is het tijd voor de nodige ontspanning, met een lekker drankje kunnen we weer even bij praten. Ondertussen wordt het buffet voor ons klaar gezet, en sluiten we de dag af met een smakelijk diner.

Toen heeft IJsbrand Velzeboer tijdens het diner een geanimeerd gesprek gehad met reder Louwe de Boer, die hem uitnodigde een keer mee te varen op zijn vissersschip de Enterprise om de duurzame manier van vissen zelf te ervaren. Dit hoef je IJsbrand maar een keer te zeggen, want dat klinkt IJsbrand (zelf ook schipper) als muziek in zijn oren. Dus is IJsbrand dit jaar tweemaal een werkweek meegeweest. Zijn belevenissen en ervaringen heeft hij met ondersteunende foto’s op zijn eigen prikkelende en humoristische wijze beschreven in zijn 3e boek. 
Tijdens de uitreiking waren naast zijn familie en vele vissers van rederij De Boer ook redelijk wat VAB-leden aanwezig, zoals Peter en Debra Visser, Wietze Jongsma, Willem Vogelzang, Anita Spannenburg en Ciska Anema.
Het was een gezellige en sfeerrijke bijeenkomst en het VAB wenst IJsbrand proficiat met zijn boek!

Netl de Wildste Tuin
Leemringweg 19
8317 RD Kraggenburg
https://www.netl.nl/nl/

Aanmelden kan vanaf medio augustus via de website van het VAB. Het concrete programma volgt snel via de mail. Houd u mail box dus goed in de gaten!

Voor nu wensen wij u een zinderende zomervakantie toe!

Hartelijke groeten van

Het VAB bestuur

Albert Kooistra, Anita Spannenburg,
Stephen Bark, Douwe Brouwer en Uyen Bui

Dat bleek maandag in Wageningen toen minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) de officiële opening verrichtte van het Top Institute for Food and Nutrition (TIFN).

Haar ministerie stelde voor dit topinstituut 61 miljoen euro beschikbaar voor de periode tot en met 2009. Bedrijfsleven en kennisinstellingen investeren een even groot bedrag.

Economische Zaken

Daarnaast heeft Economische Zaken 63,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een programma, dat ervoor moet zorgen dat nieuwe kennis daadwerkelijk wordt omgezet in nieuwe producten en processen. Dit programma bestrijkt de periode van 2006 tot en met 2010 en inmiddels gaat het om 44 projecten waarin 66 bedrijven en 6 instellingen deelnemen.

(c) ANP 

Op vrijdag 5 november is er een VAB activiteit die gecombineerd wordt met het 100 jarig bestaan van de school die destijds in 1904 Bolsward is opgericht. In de ochtend zal eer een VAB activiteit zijn en ‘s middags zullen de festiviteiten van het 100 jarig jubileum plaatsvinden. Het zal een leuke feestdag worden. 
Wij zullen geen algemene ledenvergadering houden. Daar is gewoonweg geen tijd voor. De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 11 maart 2005. Noteert u alvast die datum in uw agenda.

Het VAB heeft voor 5 november een bedrijfsexcursie georganiseerd bij RBV Leaf in Sneek. Haast u met het aanmelden. De excursie zit bijna vol. Indien wij uit moeten wijken naar andere voedingsmiddelenbedrijven in de buurt, krijgt u van ons persoonlijk bericht. 

Aanmelden voor het aansluitende 100 jarig jubileumsfeest van de school kunt u via de website 100 jaar zuivelschool doen. www.zuivelschool.nl U kunt zich ook via uw VAB bestuur aanmelden. Wij zorgen dat uw aanmelding keurig bij de organisatie terechtkomt. Het aanmeldingsformulier kunt u hiervoor ook gebruiken. Er zijn nu reeds ruim 700 aanmeldingen en hier zitten 57 oud medewerkers tussen.
Op deze site kunt u onder meer het gedenkboek alvast bestellen. Verder zijn er enkele zeer vermakelijke pagina’s op de site te vinden. Wat dacht u van een groepsfoto van de leerkrachten anno 1976? Prachtig om al die redelijk onschuldige hoofden te zien. Er zijn ook veel klassenfoto’s op de site te vinden onder de button ‘gastenboek’.

Op 24 juni is uw VAB bestuur aanwezig geweest bij de jaarlijkse Heamiel feesten. Wij zijn officieel ontvangen op het stadhuis door Burgemeester Mw. W. Chr. Vroegindeweij en secretaris J. H. Terra. Hartverwarmend was het toen de oogstkoningin tijdens haar toespraak de grote invloed van ‘de Sûvelskoalle’ benadrukte en een toost uitbracht met een onvervalst Sûvelproduct molke, in goed nederlands: karnemelk. Dit heeft uw bestuur op het idee gebracht om dit thema wat verder uit te werken en bij de volgende Haemieldagen een soort VAB traditie in te voeren. 
Onze ‘VAB bank’ tegenover het voormalige nieuwe gebouw van de school zal binnenkort een onderhoudsbeurtje krijgen en wij zullen met de overbuurman ‘Us Heit’ iets gaan organiseren. Hier hoort u binnenkort meer over.

Intussen mogen wij Mw. Ciska Anema welkom heten in het VAB bestuur en een ander betrokken lid, Gerben-Jan Boland zal in augustus met het bestuur nader kennis maken. Wij stellen deze nieuwe instroom bijzonder op prijs.

Met de instroom van nieuwe studenten voor Food and Business, beter bekend als Voedingsmiddelentechnologie gaat het slecht. Begin juni 2004 waren er nog maar 17 nieuwe aanmeldingen. Reden voor de school om zich hierover ernstige zorgen te maken. Binnen de adviescommissie Voedingsmiddelentechnologie waar een vertegenwoordiger van Het VAB bestuur deel van uitmaakt wordt druk overleg gevoerd over welke acties wanneer genomen moeten worden om het tij te keren. Wij als afdeling hebben later ook met de gevolgen te maken. 
Wij hopen dat wij met het 100 jarig jubileum van de school en het 100 jarig jubileum van Het VAB een enorme impuls aan ons ledenbestand kunnen geven. 

Op dit moment is er een werkgroep bezig om samen met het VAB bestuur de voorbereidingen te treffen voor het 100 jarig jubileumprogramma van Het VAB dat in 2006 uitgebreid gevierd gaat worden. De gemeente Bolsward zal hierin een centrale rol gaan vervullen.

Het VAB heeft intussen een eigen website en die gaat ergens in juli de lucht in onder de naam www.hetvab.nl Dit is gerealiseerd dankzij de inspanningen van Gerben-Jan Boland. Wij hopen dat deze site uitgroeit tot een belangrijk contactmedium voor de leden en aanstaande leden.

Nostradamus
Dit is een zeer actief dispuut dat in 1992 is opgericht binnen de studievereniging Reholitas. Het is een redelijk hechte club studenten en oud-studenten waarvan wij veel zullen horen in de naaste toekomst. Ik kan iedereen aanraden om hun website op te zoeken en daar eens wat rond te surfen. www.nostradamus.tk 

Voor diegene die dat verdiend hebben wensen wij hen een fijne vakantie toe en wij hopen u als bestuur te verwelkomen op vrijdag 5 november tijdens de excursie maar ook tijdens de viering van het 100 jarig jubileum van de zuivelschool!

Tot ziens,

Ing. IJ. V. Velzeboer
Voorzitter, afdeling Het VAB 
Juli 2004