Aanmelden als nieuw lid van het VAB

Door onderstaande gegevens in te vullen kun je je opgegeven als lid van het VAB.

Alleen HBO-afgestudeerden uit Bolsward en Leeuwarden die voedingsmiddelentechnologie of aanverwante richtingen gestudeerd hebben kunnen lid worden van deze vereniging. Afgestudeerden in een andere richting van het Van Hall Larenstein locatie Leeuwarden kunnen lid worden van Aristaeus. Het lidmaatschap bedraagt momenteel 16 Euro per jaar. Tevens wordt men dan lid van Aristaeus en kan aan de door hun georganiseerde activiteiten deelgenomen worden.

Geslacht: Voorletters
Voornaam: Tussenvoegsel:
Achternaam: Afstudeerjaar: Afstudeerrichting:

Prive

Geboortedatum:    dd-mm-yyyy
Adres
Straatnaam+nummer:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoonnummer:
Mobiel
prive-email: Dit wordt ook uw inlog email-adres
prive-website:

Werk
Functie:
Bedrijfsnaam:
Adres
Straatnaam+nummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail
Website