Aristaeusdag 10 maart 2006 te Ruinen

Om ongeveer 14.00 uur beginnen de excursies die om ongeveer 16.00 uur afgelopen zullen zijn.
Omstreeks 17.00 wordt u uitgenodigd voor een borrel bij Luning’s restaurant in Ruinen.
Aansluitend is er een warm buffet en een gezellige avond ter afsluiting.

Programmatijden
Vanaf 9.00 uur Ontvangst van de leden die de jaarvergaderingen willen bijwonen
10.00 Start jaarvergadering afdeling Het VAB
10.45 Start jaarvergadering Aristaeus
11.30 Verzamelen in de bar terwijl lunchruimte in gereedheid gebracht wordt.
12.15 Aanvang lunch. (Tijdens de lunch is er misschien een gastspreker)
13.15 Einde lunch en aansluitend vertrek naar de excursiebedrijven
14.00 Ontvangst bij de excursiebedrijven en start van het programma aldaar
16.00 Afsluiting van het excursie programma en vertrek naar Ruinen
17.00 Hapje en een drankje met alle deelnemers
18.00 Aanvang van het warme lopend buffet
vanaf 19.00 Een feestelijke avond waarbij het bestuur voor enkele verrassingen zal zorgen.
Afsluiting om ca. 22.30 uur

Aanmelden voor deze dag.
Aristaeusleden die geen lid zijn van het VAB kunnen zich hier Aanmelden voor deze dag.

Beschrijvingen 

Luning’s Restaurant, 
Tapas café en Pannenkoeken boerderij
Brink 1
7963 AA Ruinen
Tel: 0522-471238
Oud en bemind…..historisch vermaak…..
‘s Zomers wordt er gerend in Ruinen. Dan is het druk. Echter het team van Luning’s Restaurant kan daar mee om gaan. Klaas Frens Luning bestiert samen met vrouw Patty en uiteraard de uitgebreide staf van medewerkers Luning’s restaurant en pannenkoeken boerderij ‘t Achterhuus. Twee totaal verschillende horeca-gelegenheden, gevestigd in één nostalgisch pand, gelegen aan de Brink van dit Drentse dorp, een voormalige heerlijkheid in de buurt van Meppel.

In de omgeving liggen uitgestrekte heidevelden, bossen en zandverstuivingen en enkele schaapskooien.
Maar ook veel vakantiecentra, campings en hotels. Tesamen met Dwingeloo en Diever vormt Ruinen een echte toeristengordel met veel negotie. Ruinen is een oud dorp, een zogeheten esdorp. De geschiedenis is letterlijk zichtbaar. De boerderijen zijn gebouwd in concentrische ringen rond de Brink (het dorpsplein) als de jaarringen van een eeuwenoude eik. Hoe dichter bij de Brink, hoe ouder de boerderij. En de boerderij van de familie Luning, die uit 1632 stamt, ligt midden op de Brink. Luning’s betover grootvader kocht de Sacksische boerderij in 1880 voor 1250 harde guldens (€ 567,23) om zelf te gaan boerken. Maar reeds vanaf het begin van de vorige eeuw werden tijdens marktdagen ook borreltjes geschonken, zo blijkt uit de eerste tapvergunning die dateert van 1904. Dat gecombineerde agrohorecakarakter bleef bestaan tot diep in de jaren zestig, toen Luning’s ouders de boerderij in hun bezit kregen. In het hoofddeel aan de voorkant, runden zij een echt dorpscafé, terwijl op het achterdeel de koeien en kippen nog rond liepen. Eind jaren zeventig werden de koeien en de kippen aan de kant geschoven en het ‘achterhuus’ met behoud van de historische details werd omgebouwd tot een pannenkoekenboerderij en aan de voorkant, in het hoofdeel, kwam een café-restaurant, beide met een ruim terras. Zie voor verdere informatie de site van dit restaurant: 
www.restaurantluning.nl 

Excursiemogelijkheid 1
Kappatwincorr

Industrieterrein “De Wieken”
Industrieweg 17
7903 AH Hoogeveen
www.kappa-twincorr.nl 

Jan Hendrik Landkroon, oud leerling van de school, zal ons samen met collega’s een rondleiding geven door dit bedrijf die zoveel betekent voor de Nederlandse verpakkingsindustrie. Kappa TWINCORR maakt deel uit van Kappa Packaging, één van Europa’s grootste innovatieve bedrijven. Actief in productie, ontwikkeling en verkoop van papier, massiefkarton, verpakkingen van golfkarton, massief, grafisch
en speciaal karton. Met ongeveer 16.000 werknemers behaalt Kappa Packaging een omzet van EUR 3 miljard. Met 126 productielocaties, verspreid over 20 Europese landen, bezit de onderneming een leidende marktpositie. Kappa Packaging richt zich met haar produkten primair op het B2B segment van de markt Kappa TWINCORR is met 300 enthousiaste en vakbekwame medewerkers de grootste producent van transportverpakkingen in Nederland. De locaties Hoogeveen en Nieuwe Pekela produceren jaarlijks 160 miljoen m2 golfkarton, met een belangrijke focus op de voedingsmiddelenindustrie.
Kennis, techniek en samenwerking zijn de sleutelwoorden die hebben geresulteerd in het TWINCORR S-concept, geheel gericht op het behalen van optimale resultaten op het gebied van de factoren tijd en geld. Met het Development Center van Kappa Packaging naast de deur hebben we alle beschikbare know-how binnen handbereik. Daar profiteert u van.

Kappa TWINCORR heeft zich gespecialiseerd in de golfsoorten E, B, EE en BE. In combinatie met de toepassing van lightweight papiersoorten levert dat unieke eigenschappen op.
TWINCORR-EETM: een dunne kartonsoort (3 mm) die bestaat uit 3 deklagen en 2 golflagen. Deze kartonsoort heeft een betere stapelweerstand en doorsteekwaarden dan traditioneel enkelvoudig golfkarton en levert veelal een gewichtsbesparing op van 20-30%. Daarnaast levert dit een besparing van grondstoffen op (ook wenselijk met het oog op het verpakkingsconvenant).
STONEYWALL BE: een kartonsoort (5 mm) van B- en E-golf, zeer geschikt voor verpakkingen die onder minder gunstige omstandigheden optimale bescherming moeten bieden. Bijvoorbeeld voor zware producten, lange transportafstanden of klimaatverschillen. Van standaard Amerikaanse vouwdoos of gestanste tray, tot complexe 6-punts verlijmde doosdekselcombinatie of stapelbare gft-krat. Binnen het Kappa TWINCORR S-concept worden al deze producten slim, snel en schoon geproduceerd. Het is maar wat u standaard noemt. 

Excursiemogelijkheid 2
Essent Milieu, locatie Wijster

VAMweg 7, 9418 TM Wijster
Postbus 5, 9418 ZG Wijster
www.essent.nl 
Op de vestiging in Wijster waar meer dan 75 jaar deze afvalverwerking actief is, worden wij verwelkomd in het bezoekerscentrum waarna wij in een bus het terrein over zullen gaan. Hierbij wordt er gelegenheid geboden om ondermeer de elektriciteitscentrale, de verbrandingsovens, het composteerbedrijf en uiteraard de vuilstortberg die zo kenmerkend is voor dit bedrijf.
Jaarlijks verwerkt Essent Milieu 4 miljoen ton afval en is hiermee een toonaangevende speler op de Nederlandse markt. De activiteiten van Essent Milieu richten zich op het verwerken van brandbaar afval, organisch afval en mineraal en niet-brandbaar afval. 

Soorten afval
Bij brandbaar afval gaat het om het verwerken van onder contract binnenkomend huishoudelijk en bedrijfsafval in de eigen verwerkingsinstallaties in Moerdijk en Wijster. Energie die bij de verbranding vrijkomt wordt als warmte en elektriciteit gebruikt. Deze energie is genoeg om 200.000 huishoudens een jaar lang van energie te voorzien. Maar Essent Milieu verwerkt ook organisch, mineraal en niet-brandbaar afval. De organisatiestructuur van Essent Milieu is gebaseerd op een regionale indeling. Jaarlijks verwerkt Essent Milieu rond de vier miljoen ton afval. De circa 600 werknemers realiseren gezamenlijk een jaaromzet van 414 miljoen euro (2004). Onder invloed van de marktomstandigheden, zoals massale export van bedrijfsafval naar Duitsland en een dalend prijsniveau voor verwerking in Nederland, heeft in 2003 en 2004 een herstructurering plaatsgevonden. Er zijn enkele bedrijfsonderdelen verkocht en deelnemingen beëindigd. De huidige activiteiten van Milieu concentreren zich primair op de verwerking van afvalstromen. 

Strategie
De visie van Essent Milieu richt zich op de doorontwikkeling naar marktleiderschap.
Klanten kunnen erop rekenen dat wij een betrouwbare partner zijn met een redelijk prijsniveau in de bewerking en verwerking van afval. Essent Milieu heeft als missie een actieve bijdrage te leveren aan een schone omgeving door een duurzame bedrijfsvoering (via energie uit afval, hergebruik van materialen). De volgende waarden staan hierbij centraal: continuïteit, consistentie, geduld, innovatie, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, continue verbetering, operational excellence, veiligheidsbewustzijn, duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Excursiemogelijkheid 3
Natuurpark Dwingelderveld

Benderse 22
7963 RA Ruinen
Onder begeleiding van een deskundige gids wordt u rondgeleid langs de vele bijzonderheden van dit unieke natuurgebied. U dient wel geschikt schoeisel hiervoor mee te nemen, laarzen worden van harte aanbevolen. Wij zullen ongeveer een uur onderweg zijn. De route wordt vooraf door de gids met de groep vastgesteld. Het bezoekerscentrum Dwingelderveld
Deze vindt u onder een dak van mossen en vetplanten. Onder dit ’natuurlijke dak’ vertelt een interactieve
expositie het verhaal van de streek, de natuur en de rol van Natuurmonumenten. Sinds 2003 is de inrichting van het bezoekerscentrum vernieuwd: het is modern, interactief, en aantrekkelijk voor jong en oud. U vindt er veel informatie over het ontstaan van het gebied en het belang van water in het Dwingelderveld. De grote natuurontwikkelingsprojecten van de afgelopen jaren krijgen alle aandacht.

Omgeving
Nationaal Park Dwingelderveld bestaat uit bos, heide en stuifzand. De uitgestrekte natuur geeft een goed beeld van het oude Drentse esdorpenlandschap. Vlakbij de esdorpen vindt u authentieke essen; oude akkers waarop vroeger vooral graan werd verbouwd. De Dwingelose Heide en de Kraloërheide zijn samen goed voor het grootste aaneengesloten vochtige heidegebied in Noordwest-Europa! De lage delen, de slenken, zijn begroeid met vochtige dopheide die van juni tot september roze en paars gekleurd zijn. Dit heide type komt in Europa niet veel meer voor. De vogelkijkhut geeft uitzicht op pijlstaart, geoorde fuut en vele andere vogels. 

Begrazing
Als de heide niet wordt onderhouden, dan nemen pijpenstrootje en jonge bomen de plaats van de heide in. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particuliere eigenaren plaggen daarom regelmatig stukken heide. Ook begrazen runderen en ongeveer vijfhonderd Drentse heideschapen de heide. Zo blijft een
uniek landschapstype bestaan. Dankzij de grazers groeien er typerende plantensoorten als klokjesgentiaan, zonnedauw en snavelbies. Ook voor veel soorten vlinders, libellen, loopkevers,
reptielen, amfibieën en vogels is deze vochtige, voedselarme heide erg belangrijk.
Kijk op de website bij De Natuur In voor meer activiteiten in en rond bezoekerscentrum Dwingelderveld.

Aanmelden voor deze dag.
Aristaeusleden die geen lid zijn van het VAB kunnen zich hier Aanmelden voor deze dag.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *