College van Bestuur Van Hall Larenstein ontwikkelt plan voor ontvlechting uit Wageningen UR

Ontvlechting biedt VHL de mogelijkheid te komen tot autonomie en een eigenstandig CvB (en RvT). Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de uitdrukkelijke wens van de medezeggenschap en een belangrijk deel van de medewerkers. Dit maakt het echter niet mogelijk om de samenwerking binnen Wageningen UR in de huidige vorm voort te zetten. Wageningen UR is als samenwerkingsverband juist gebaseerd op een personele unie in de CvB’s en RvT’s van de drie onderdelen (Wageningen University, Stichting DLO en Stichting VHL). Dit met als doel te komen tot maximale synergie. Vandaar de intentie tot ontvlechting van VHL uit Wageningen UR.

Het CvB betreurt de ontstane situatie. Voorzitter Aalt Dijkhuizen: “Het onverkort doorgaan met de huidige samenwerking binnen Wageningen UR is, gezien het beperkte draagvlak hiervoor onder de medewerkers van VHL, helaas niet mogelijk. We hebben met elkaar de afgelopen maanden een zeer intensief en zorgvuldig proces doorgemaakt gericht op continuering van de samenwerking binnen Wageningen UR. Dit in volle transparantie met en deelname vanuit alle betrokkenen. Het is ontzettend jammer, dat dit traject niet heeft geleid tot een groter draagvlak, zeker omdat het managementteam en directie er zich gezamenlijk zeer sterk voor hebben gemaakt. Met dezelfde zorgvuldigheid als waarmee we de afgelopen periode gewerkt hebben aan het wegnemen van de barrières voor voortzetting van de samenwerking, gaan we nu werken aan een goed ontvlechtingsplan.”

Het CvB streeft ernaar het plan tot ontvlechting zo snel mogelijk na de zomer klaar te hebben voor besluitvorming.

Meer nieuws over dit onderwerp:
Directie VHL wil bij Wageningen UR blijven
VHL en Wageningen UR gaan uit elkaar
‘Pijnlijk besluit dat nog even natrilt’
Ministerie respecteert besluit tot ontvlechting VHL
Omroep Friesland: Van Hall en Wageningen útinoar

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *