De workshops

1. Het maken van een smaakstof (door dhr. E. de Been)
In deze workshop zal dhr. E. de Been ons laten kennismaken met de achtergronden van proeven en ruiken en krijgen we de gelegenheid om zelf een smaakstof te maken.

2. Tweede generatie bio-brandstoffen (door dhr. C. Koolloos)
De zogenaamde tweede generatie van biobrandstoffen is brandstof geproduceerd uit de cellulosevezels van bioafval. Dat kunnen plantenstengels zijn of oneetbare bladeren of afvalhout, maar in ieder geval niet de eetbare vrucht van de plant.
Het vervelende van die tweede generatie biobrandstoffen is dat het nog helemaal niet meevalt om de cellulosevezels uit plantenstengels efficiënt in bruikbare brandstof om te zetten. Op veel plaatsen in de wereld doet men onderzoek om dat toch voor elkaar te krijgen, wij horen in deze workshop meer hierover.

3. Een wereld in de haven (door dhr. K. Tuyens) 
Dhr. K. Tuyens van SGS Antwerpen gaat ons vertellen hoe en wat er allemaal komt kijken bij boten met graan voor bio-fuel, die binnen komen in de havens van Rotterdam en  Antwerpen. 
Deze worden ter plekke bemonsterd en geanalyseerd. Dit is een wereld op zich, waar slechts zeer weinig levensmiddelen technologen weet van hebben, en nog minder technologen werkzaam zijn.

4. Krapte in de markt en bio-brandstoffen? (Spreker nog niet bekend)
In deze workshop staat de discussie tussen het voedseltekort en de hoge voedselprijzen enerzijds en het gebruik van voedsel of voedermiddelen als brandstof anderzijds centraal. Wat is verantwoord? Wat zijn de alternatieven? Wat zijn de voor- en nadelen?

5. Wandeling Sas van Gent (Bolwerk)
De geschiedenis van Sas van Gent is nauw verbonden met de stad Gent in Vlaanderen. Deze stad zocht in de 16e eeuw een goede verbinding met de Westerschelde. In een zijarm van de Braakmangeul werd een schutsluis gebouwd. Deze schutsluis zorgde voor toegang tot de reeds eerder gegraven Sasse Vaart die al in verbinding stond met deze rivier. Een dergelijke sluis werd ook wel “sas” genoemd. Doordat de scheepvaart via ’t sas mogelijk werd en de kostbare sluis moest worden beschermd is in 1562 de vesting Sas van Gent ontstaan. Ter bescherming van de schutsluis werden verdedigingswerken aangelegd. Deze zijn tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog zodanig uitgebreid dat Sas van Gent werd beschouwd als één van de sterkste vestingen van Europa. Helaas is er weinig overgebleven van de vestingwerken. Als gevolg van diverse kanaalverbredingen en industriële bloei zijn de grachten gedempt en bolwerken geslecht. Een deskundige gids van het Gidsenteam Zeeuwsch-Vlaanderen neemt u mee langs een aantal overblijfselen dat is hersteld en te bezichtigen. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *