Excursie + ALV Aristaeus

Voortgang fusie met VVA Larenstein

We zijn inmiddels enige tijd onderweg in het verkennen en concretiseren van de voorgenomen fusie tussen onze vereniging en VVA Larenstein uit Velp. De contouren van de nieuwe vereniging beginnen te ontstaan en het wordt daarom tijd dat we jullie bijpraten en verder meenemen in het fusieproces.

Er is een raamdocument gemaakt, dienende als fundering voor de samenwerking tussen de twee alumniverenigingen en Van Hall Larenstein. Dit document is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief en geeft inzicht in de globale ambities die we onszelf gesteld hebben. Het vertrekpunt hierbij is op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke doelen. Met de uitkomst van deze zoektocht hebben we het fundament gelegd voor de vereniging.

Een van de ambities is een sterke verbinding tussen de alumnivereniging en de hogeschool en haar studenten. Daar is door de hogeschool per 1 januari 2018 invulling aan gegeven door het benoemen van Martin Wijnia als alumni-officer van de hogeschool. Hiermee hebben wij één aanspreekpunt en een sterkere binding met en dieper bereik binnen de hogeschool. Martin heeft lijntjes naar de verschillende domeinen van de school. Per domein heeft een medewerker het alumnicontact in zijn of haar portefeuille gekregen. Het is niet langer een bijzaak voor de hogeschool.

De jurist van de hogeschool heeft de statuten van VVA Larenstein en van ons geïntegreerd naar een gezamenlijke variant wat als vertrekpunt dient voor de nieuwe vereniging. Deze stukken zijn nog niet definitief en daarom nu ook nog niet bijgevoegd. Wanneer je hierin graag wilt meedenken, dan betrekken we je graag. Neem in dat geval contact op met een van de leden van de fusiecommissie.

We hebben stevige ambities. We willen een actieve en professionele vereniging neerzetten waarin diverse activiteiten worden ontplooid. Een vereniging die zichtbaar is, zowel online als offline, voor alumni, studenten, de hogeschool en het werkveld. Dit betekent dat we naast het bestuur professionals willen inzetten die werken aan kwalitatief goede content en events. We moeten waarde gaan leveren voor onze leden en overige stakeholders, zodat die stakeholders ook bereid zijn hiervoor een bedrage te (blijven) leveren.

Nu het fundament en het casco van de vereniging staat, zijn we gestart met de inrichting. Er is een eerste verdiepingssessie geweest waarin we zaken concreet maken. Wat is ons mission statement, welke strategie hanteren we daarbij en hoe gaat ons bekostigingsmodel eruit zien. Maar ook praktische zaken over de inrichting van het bestuur en de omgang met de vermogensinbreng van de verenigingen zijn besproken. Hier worden stappen gemaakt. Deze conceptuitwerking wordt binnenkort besproken met de voorzitter van het college van bestuur van de hogeschool, vervolgens vindt er een tweede werksessie plaats om feedback te verwerken en verdere uitwerkingen te realiseren.

Het doel is om te werken naar een besluit dat aan de aanstaande Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd. Hierbij delen we vooraf de uitwerkingen zoals we die nu aan het vormgeven zijn. De te beantwoorden vraag zal zijn of we per nieuw schooljaar als gezamenlijke vereniging naar buiten kunnen treden. Onder één naam. Feitelijk vragen we om toestemming om de fusie door te zetten. De juridische fusie voorzie ik nu per 1 januari 2019. Wanneer er redenen voor zijn kunnen we in de aanstaande ledenvergadering besluiten tot het inlassen van een vergadering in het najaar om dit besluit formeel te nemen.

De fusiecommissie bestaat namens Aristaeus op dit moment uit Kai Kikkers, IJsbrand Velzeboer, Michel Tol en ondergetekende. We werken er hard aan om de nieuwe vereniging op de rails te zetten, zodat vele jaren aan de bestaande historie kunnen worden toegevoegd. We hopen dat jullie met dezelfde hoge verwachting uitkijken naar onze nieuwe alumnivereniging! Mocht je vragen, commentaar of suggesties hebben dan horen we graag je!

Tot ziens op de aanstaande ledenvergadering.

Namens het bestuur en de fusiecommissie,

Gerben Donker
Voorzitter Aristaeus

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *