Nieuws


Agenda voor de Algemene ledenvergadering van de afdeling Het VAB (en Notulen 2016)

Datum:  zaterdag 16 september 2017
Locatie: Kraggenburg.
Aanvang: 16.30  uur
 
1.    Opening door de voorzitter, ing. Albert Kooistra
2.    Ingekomen stukken en Mededelingen
3.    In te brengen agendapunten
4.    Notulen van de algemene ledenvergadering van  11  maart 2016
5.    Financieel verslag door de Penningmeester  ing,  Douwe Brouwer
6.    Verslag kascontrole commissie
Leden: Eelco van der Meulen, Dirk Jan Huizing en Ciska Anema
Aftredend lid:  Eelco van der Meulen
7.    Bestuursverkiezing: aftredend lid.:
Anita Spannenburg
Aanmelding nieuwe bestuursleden.
8.    Ledenaantal
9.    Afdracht Aristaeus
10.  Toekomst VAB
11.   Rondvraag
12.  Sluiting
 
Download de Agenda en de Notulen van de laatste VAB-vergadering
geplaatst op 11 Sep 2017 door Vab
meer recent nieuws...

bekijk archief