Nieuws


Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Beste VAB leden,

Graag willen wij u hierbij van harte uitnodigen voor het bijwonen van de ALV (aansluitend een lopend buffet) op dinsdag 15 mei 2018 om 18.00 uur, welkom vanaf 17.30.

Het thema van die dag is: discussiëren over de standpunten van het VAB aangaande het fusietraject tussen VVA & Aristaeus.

Aanmelden kan via de VAB website.Locatie: Lumen Hotel Zwolle

stadionplein 20, 8025 CP Zwolle E: info@lumenzwolle.nl

 

De bestuursleden en Adviescommissie leden zijn ermee bezig om de standpunten en fusie opties uit te werken. Wij trachten ons deze informatie zo snel mogelijk (midden april) aan u te sturen, zodat u zich kunt voorbereiden voor de vergadering.

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. In te brengen agendapunten
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 23 maart 2018
5. Benoeming Adviescommissie
    - Ing. Jan Veerman
    - Ing. Minne Kikstra
6. Toekomst Het VAB - Opties fusie VAB versus VVA Aristaeus (eventueel stembus)
7. VAB Zomerevent 29 juni 2018
8. Rondvraag
9. Sluiting

Wij verheugen ons op een grote opkomst! En graag tot ziens op 15 mei!

Hartelijke groeten,

Het VAB bestuur

 

geplaatst op 5 Apr 2018 door Vab
meer recent nieuws...

bekijk archief