Nieuws


Workshops middagprogramma hoog gewaardeerd.

In het middagprogramma van de VAB dag 2005 konden deelnemers 2 onderwerpen kiezen uit in totaal 5 workshops. Na afloop is door middel van een anonieme enquête gevraagd hoe de leden over deze invulling van de VAB dag denken. De resultaten zijn voor het bestuur zeker aanleiding om op deze voet verder te gaan. 

100 % van de respondenten vindt het een goed idee. Geen enkele deelnemer is ontevreden over de gevolgde workshop(s). Wel wordt tweemaal de opmerking gemaakt dat de inhoud weinig te maken heeft met de eigen dagelijkse werkzaamheden. 
Over de vraag of de workshops iets met levensmiddelen te maken moeten hebben zijn de meningen verdeeld. 55 % vindt van wel, zij het dat dit ruim mag worden ingevuld, 45 % vindt dit geen voorwaarde. 
Een ruime meerderheid (97 %) vindt twee workshops volgen wel genoeg. 

Van de deelnemers is 57 % werkzaam in de levensmiddelenindustrie, 18 % in een andere branche, 7 % (tijdelijk) zonder betaalde werkkring en 18 % inmiddels gepensioneerd.

De vraag welke onderwerpen een volgende keer aan bod zouden kunnen komen is zo overweldigend beantwoord dat we als bestuur de komende jaren niet naar inspiratie hoeven zoeken. Ook geven enkele leden aan dat ze de drie onderwerpen waar ze nu niet aan toe kwamen, graag een volgende keer zien terugkomen. 

Met zoveel enthousiaste reacties kan een bestuur natuurlijk niet anders dan tevreden zijn. We zullen dit dan ook zeker herhalen. 

In het jaarverslag over 2005 zal de volledige uitkomst van de enquête worden vermeld. 

geplaatst op 24 Jan 2009 door Vab
meer recent nieuws...

bekijk archief