Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

De bestuursleden en Adviescommissie leden zijn ermee bezig om de standpunten en fusie opties uit te werken. Wij trachten ons deze informatie zo snel mogelijk (midden april) aan u te sturen, zodat u zich kunt voorbereiden voor de vergadering.

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. In te brengen agendapunten
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 23 maart 2018
5. Benoeming Adviescommissie
    – Ing. Jan Veerman
    – Ing. Minne Kikstra
6. Toekomst Het VAB – Opties fusie VAB versus VVA Aristaeus (eventueel stembus)
7. VAB Zomerevent 29 juni 2018
8. Rondvraag
9. Sluiting

Wij verheugen ons op een grote opkomst! En graag tot ziens op 15 mei!

Hartelijke groeten,

Het VAB bestuur

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *