Workshops VAB-dag 11 november

Workshop ‘Allergenen en productiebedrijven binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie’

Op 25 november gaat de Europese Etiketteringsrichtlijn gelden. Deze richtlijn heeft als doel om allergische consumenten te beschermen door het voorschrijven van etiketteringseisen met betrekking tot allergenen. Voor de meeste productiebedrijven binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie heeft dit de nodige consequenties.

In de workshop gaan we in op de vraag voor welke producten deze richtlijn geldt en welke producten hiervan vrijgesteld zijn. Vervolgens bespreken we welke ingrediënten in de zin van de Warenwet een allergeen zijn, of allergenen kunnen bevatten. 
In de Warenwet worden twaalf allergenen genoemd. Deze allergenen dienen duidelijk op het etiket van de desbetreffende producten vermeld te worden. Hierdoor kan een consument voor aankoop van een product kijken of allergenen in het product aanwezig zijn.

Veel bedrijven vragen zich af wat hen nu te wachten staat. De gevolgen van de invoering van de Europese Etiketteringsrichtlijn zijn afhankelijk van de producten die binnen het bedrijf geproduceerd worden. Dit aspect zal in de workshop nader toegelicht worden. 
Tot slot besteden we in de workshop aandacht aan de manier waarop allergenen op de juiste manier op de verpakking vermeld dienen te worden.

Mariëlle Cleophas
trainer adviseur LSBL-Services

Workshop ‘ongediertebestrijding’

De workshop wordt verzorgd door dhr Frank Cleophas. Frank werkt als zelfstandig consultant voor de levensmiddelenindustrie. Het in opdracht uitvoeren van certificatie audits volgens BRC en IFS standaarden is een onderdeel van zijn bedrijfsactiviteiten. Daarnaast is hij gediplomeerd ongediertebestrijder.

De workshop bestaat globaal uit drie delen. Als eerste zal ik een inleiding geven over het meest voorkomende ongedierte in de levensmiddelenindustrie: knaagdieren, insecten en voorraad-aantasters. Waar komen ze voor? Waarop duidt de aanwezigheid van bepaalde insecten? Wat is beter: bestrijden of oorzaken wegnemen? 
Ook zal ik aan de hand van de BRC-4 standaard ingaan op de eisen die gesteld worden aan beheerssystemen voor ongedierte. Wat zijn hierbij de valkuilen? 
Tot slot wil ik uitleggen hoe ik dergelijke systemen beoordeel en op welke manier ik productielocaties toets op de aanwezigheid van ongedierte.
Tijdens de workshop zal ik een aantal tastbare voorbeelden van ongedierte, sporen van ongedierte en bestrijdingsmiddelen laten zien. Deze voorbeelden worden ter beschikking gesteld door Musca Opleidingen en Trainingen.

Workshop ‘Gebruik van barcodes als hulpmiddel bij Tracking & Tracing’

Deze workshop wordt verzorgd door dhr. Ing. Mark Schouten, sales manager bij Methec bv. In 1962 is het huidige Methec onder de vlag van elektrotechnische groothandel Brinkman & Germeraad ontstaan als gespecialiseerde werkmaatschappij om invulling te geven aan de toenemende vraag naar industriële automatiseringsoplossingen. Methec heeft al ruim 40 jaar ervaring met optimalisatie van de processen op de industriële werkvloer. De laatste jaren heeft zij zich met name gespecialiseerd in de verticale integratie van de werkvloer met de hoger gelegen management informatie systemen. 

Binnen de producerende industrie richt Methec zich op de optimalisatie van de productieprocessen en de interne goederenstroom. Doel is efficiency verhoging of om te voldoen aan de steeds scherper wordende wetgeving en/of klanteisen. Actuele ontwikkelingen zijn hierbij tracking & tracing, standaardisatie in identificatie (bv. SSCC labeling) en RFID.

De workshop zal beginnen met een lezing over RedBand, waar dit systeem wordt toegepast. Daarna zullen ook andere voorbeelden uit de levensmiddelenindustrie worden besproken. De heer Schouten zal ingaan op vragen als: hoe worden dit soort projecten aangepakt, wat voor soort hardware hiervoor benodigd is, welke valkuilen er kunnen optreden en last but not least: een indicatie van de kosten en de besparingen.

Workshop ‘PUM, waar staat dat voor?’

PUM zendt senior-experts uit naar meer dan 70 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa. Zij adviseren daar op aanvraag ondernemingen en instellingen die behoefte hebben aan kennis en ervaring die ter plaatse onvoldoende voorhanden zijn. Zij doen dat op basis van de langjarige ervaring die zij zelf in hun loopbaan hebben opgebouwd, op alle denkbare terreinen van het economisch leven. PUM-experts zijn onafhankelijk en doen hun werk belangeloos.
De achterliggende gedachte bij de oprichting van PUM was simpel: bedrijven en instellingen in ontwikkelingslanden hebben te kampen met organisatie- en managementproblemen. Nederland beschikt over een legioen gepensioneerde experts die graag en belangeloos willen helpen bij de oplossing daarvan. Zo is het begonnen en zo gaat het nog altijd.

Ondernemen tegen armoede. 
Zo luidt de opdracht die PUM zich heeft gesteld. De activiteiten komen ten goede aan armoedebestrijding en de duurzame ontwikkeling van een sociale markteconomie op vier continenten. PUM streeft naar positieverbetering van bedrijven, uitbreiding van de werkgelegenheid en de toepassing van schone productieprocessen. PUM onderhoudt nauwe contacten met buitenlandse vakbonden, werkgeversorganisaties, kamers van koophandel en kredietverschaffers. 

Een zakelijke insteek
Wil economische groei in ontwikkelingslanden van de grond komen, dan zullen de armen onder de bevolking daarvan moeten kunnen profiteren. Omdat een ondernemend midden- en kleinbedrijf zorgt voor werk en inkomen, vormen lokale bedrijven de primaire doelgroep. PUM erkent dat armoedebestrijding staat of valt met een duurzame ontwikkeling van de private sector, en kiest voor een economisch vertrekpunt zonder ideologische binding. De aanpak is zakelijk: het economisch middenveld op eigen benen helpen werkt beter dan het vingertje opsteken. Daarbij werkt PUM vraaggestuurd, rechtstreeks en kosteneffectief – een ijzersterke formule die succesvol is en veel goodwill oplevert.

Meer informatie over PUM, visie en werkwijze op www.pum.nl 

Workshop ‘MVO Nederland’

MVO Nederland stimuleert en ondersteunt bedrijven in hun maatschappelijke rol door het delen van kennis, het organiseren van activiteiten en door samen te werken met partners. MVO Nederland is begin 2004 opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, met als doel het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk verschillende partijen bij dit proces te betrekken. MVO Nederland heeft de ambitie om hét netwerk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland te worden. 

Doelgroepen
De primair doelgroepen zijn: ondernemingen (zowel het MKB als de grotere ondernemingen), maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden. MVO Nederland zal hoofdzakelijk doorverwijzen naar bestaande informatiebronnen en instellingen en zal dus uitdrukkelijk niet concurreren met al bestaande initiatieven en organisaties. Daarnaast bestaan de activiteiten uit het uitdragen van goede voorbeelden op MVO-gebied, het bevorderen van samenwerking tussen partijen en het stimuleren van de dialoog over MVO. 

Visie 
De ‘M’ van MVO verwijst naar de maatschappelijke impact van ondernemingen (duurzaamheid), de ‘V’ naar het organiseren van verantwoordelijkheid (bedrijfsethiek) en de ‘O’ naar de integratie hiervan in ondernemerschap. In feite is er sprake van drie geheel eigen ontwikkelingen, die in de jaren negentig van de vorige eeuw bij elkaar kwamen: bedrijfsethiek, duurzaam ondernemen en betrokken ondernemen. 

Meer informatie op: www.mvonederland.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *